Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskopens julhälsning 2019

  "Från oss alla - till er alla". En budkavle med uppmaningen "Lär mer" gick strax före advent ut från biskopsmötet och Svenska kyrkans biskopar.

  Budkavlen om Lärande och undervisning. Foto: Daniel Lönnbäck

  Linköping, december 2019

  Kära vänner i Linköpings stift!

  Mina varmaste hälsningar vill jag sända er alla inför helgerna, med en önskan om vila och glädje och den form av gemenskap som ger energi och avkoppling till just dig.

  Själv ser jag tillbaka på ett innehållsrikt år med visitationer i Södra Tjust, Vist-Vårdnäs och Kärna. Vilken mångfald vi har, och så mycket energi och gott arbete det finns i våra sammanhang. Jag är så glad över vårt stift, och då inte minst över den mångfald vi har av olika sorters församlingar och olika sätt att leva kristet liv – bärarskap i ordets många dimensioner.

  En annan viktig erfarenhet för mig, under året, var den nya arbetsform som kyrkomötet prövade i november; ett tematiskt möte där lärande och undervisning stod i centrum. Det är spännande och nytänkande att då och då begränsa den breda motionsfloden och koncentrera det gemensamma samtalet och reflektionen kring viktiga samtidsfrågor. Och denna gång var det just lärande och undervisning som stod i fokus. Kanske är detta en av kyrkans riktigt stora framtidsfrågor?

  Många har oroat sig genom åren för att kunskaper och förtrogenhet med det kristna arvet bleknar bort. Skolan undervisar inte på samma sätt om kristen tro; vi lever i en ny tid där många traditioner lever sida vid sida. Detta ger ett gott och dynamiskt samhälle, när vi lär oss att respektera varandra.

  Samtidigt är mycket av den svenska kulturen grundad i kristen tro och i en kristen berättelse- och symbolvärld. Det är helt enkelt mycket man inte kan förstå i samhälle och kultur om man inte har tillgång till den kristna historiens referensramar.

  Också livets djup och livets stora frågor kräver ord och föreställningar för att bearbetas. När religionen i allmänhet och den kristna tron i synnerhet hamnar i undantagsställning så tappar inte minst unga människor redskapen för att brottas med livets utmaningar. Och redskapen för att spegla sitt liv i Jesus, i den kristna trons grund försvinner.

  Av detta skäl satsats det just nu brett i Svenska kyrkan på att bygga upp en ny struktur och ett nytt tänkande kring lärande och undervisning. Ett program för att långsiktigt arbeta med dessa frågor är under utarbetande. Jag ser fram emot att vi under kommande år ytterligare ska stärka lärande och undervisning också i vårt stift.

  Möjligheterna är många och glädjen över att upptäcka nya perspektiv och att finna ny kunskap i livet ska inte underskattas. "Lär mer!" uppmanar programmet och det finns många tillfällen till det. I arbetslaget, på möten och andra samlingar, i verksamheter, etc. Och i grunden handlar det om att hjälpa fler att se att kristen tro ger omistliga perspektiv till livet.

  Inför det kommande året finns mycket spännande i almanackan. Jag vill redan nu påminna om att stiftet har sin jubileumsfest – minst 900 år är vi – i Linköping, i domkyrkan med omnejd på pingstafton 30 maj 2020. Då hoppas jag att vi blir många som gläds åt att fira denna pigga 900-åring, vårt stift!

  Men före detta ska vi under de kommande helgerna både vila, och fira glädjen över att Gud är mitt ibland oss, så som det nyfödda barnet Jesus påminner oss om.

  Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

  +Martin Modéus

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Max Wahlund, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-12-18
  X
  Dokumentid: 1471988- Webid: 29037 - Unitid: 3