Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martin Modéus födelsedagsfond

  Som kyrkoarbetare möter vi ibland barn och unga som är i behov av extra uppmuntran. Biskop Martins födelsedagsfond kom till för just detta syfte.

   

  Fonden är inrättad för att ge ekonomisk hjälp till barn och ungdomar boende i  Linköpings stift. Syftet med fonden är att kunna ge ett bidrag till något som inte kan erhållas på annat sätt, exempelvis genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Bestämmelser:

  • Målgruppen är barn och unga under 18 år.
  • Medlen ska erbjudas barn/ungdomar i behov av något extra.
  • Medlen betalas ej ut till verksamhet arrangerad av församlingen t e x läger eller resor.
  • Ansökan görs via ansökningsblankett som kan laddas ner nedan.
  • Ansökan kan göras av församlingsanställd som i sitt arbete möter barn och ungdomar, ansökande tjänsteman ska ha en personlig kontakt med sökande familj/barn och ha gjort en egen bedömning av situationen.
  • Beviljade medel betalas ut till församlingens konto (jmf kollektfonden)
  • Max 1500 kronor beviljas per barn och utbetalningen är att betrakta som en engångsinsats.
  • Årligen kan maximalt 30 000 kronor avsättas för utdelande av medel.
  • Ansökningar handläggs av stiftsdiakon och beslutas av stiftsdirektor/enhetschef.​

  Vill du ge en gåva?

  Linköpings stifts plusgiro 465 41 08-2. Märk inbetalningen med "Biskopens födelsedagsfond".

  Historik

  Den 1 mars 2012 fyllde biskop Martin Modéus 50 år. Istället för personliga gåvor önskade biskopen att en gåva sattes in på stiftets plusgiro. Det som samlas in bildar en fond för barn som behöver något extra.

  Redaktör
  Max Wahlund, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-12-11
  X
  Dokumentid: 789993- Webid: 29037 - Unitid: 3