Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martins brev 30 april

  Kära vänner kyrkoherdar i östgöta-delen av vårt stift! 

  Mina varma hälsningar vill jag sända till er alla. Som bekant har Region Östergötland i dag uppmanat till "personlig lockdown". Denna gäller i två veckor framåt, vilket vi, liksom i Region Kalmar län, bör tolka som till och med 16/5.

  Läs sammanfattning av regionens nya rekommendationer

  Uppmaningarna är rätt bistra, och även om detta i första hand är uppmaningar till individer, inte till organisationer, så bör vi ta dem på allvar också i vår utformning av vår verksamhet. ”Utgå från att alla du möter är smittade”. 
    
  Eftersom många i våra verksamheter nu börjar ha fått del av vaccinet finns det anledning att särskilt beakta smittskyddets kommentarer om att också de som varit sjuka eller är vaccinerade behöver vara försiktiga. Man skriver: ”Personlig lockdown gäller alla, även de som har haft covid-19 med ett positivt test eller antikroppar.” och "Lättnaderna för vaccinerade gäller inte i Östergötland de närmaste två veckorna." 
   
  Utifrån myndigheternas tydliga uppmaning till förebildlighet, blir den praktiska tillämpningen av detta att gudstjänster och verksamhet där vuxna är med inte ska genomföras, inte ens med åttagränsen, där sådana fortfarande är i gång. 
   
  Gudstjänster som genomförs ska vara digitala och utan andra närvarande i rummet än de medverkande, och även deras antal bör hållas på ett minimum. 
   
  Begravningar är undantagna från detta, enligt begränsningsförordningen. Där gäller 20-gränsen. Planerade dop och vigslar bör om möjligt skjutas upp under denna tvåveckorsperiod. 
   
  När det gäller samlingar för barn nämns detta inte, förutom att man tillfälligt drar tillbaka de tänkta lättnaderna för tävlingar inom lagidrotter. Jag bedömer därför att man kan fortsätta med samlingar där barn är med utan föräldrar. Men verksamhet som riktar sig till hela familjen, barn och vuxna bör stängas. Stor restriktivitet är att rekommendera i alla sammanhang. 
   
  Vi lider förstås alla av corona-restriktionerna, och vårt stift tycks vara bland de värst utsatta just nu. Ni finns i mina tankar och böner, och jag ber om mina varma hälsningar till alla i församlingarna, i de sammanhang de går att möta. 
    
  Jag står självfallet till förfogande för frågor, vilket också gäller prostarna, som jag har samrått med inför skrivandet av detta brev. För Kustbygdens kontrakt sker prostbytet 1/5, och då träder, som bekant, kh Matilda Helg i tjänst efter kpr Karin Björk. 
    
  Med varma hälsningar i förbönens gemenskap! 

  +Martin


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-04-30
  X
  Dokumentid: 1541923- Webid: 29037 - Unitid: 3