Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martins brev 24 februari

  Kära vänner kyrkoherdar! 

  Det är med sorg och bestörtning vi tar emot beskedet om att Ryssland genomför en folkrättsstridig och omänsklig attack mot Ukraina. Att vi skulle få uppleva ett krig i Europa i vår tid känns så främmande.  

  I krigets tid har kyrkan särskilda uppgifter, både när det gäller medkänsla och aktiv handling och i att använda våra teologiska resurser. Nu är en tid då risken för hatstormar piskas upp och då de som vill polarisera världens tänkande får vatten på sina kvarnar.  

  Vi ber för dem som drabbats av kriget, men vi bör också be för dem som nu tvingas ut i strid på båda sidor, med full mänsklig medkänsla för alla, oavsett om de kallas vänner eller fiender. Jesu föredöme, när han berättar om den barmhärtige samariern som stannar vid sin fiendes sida med läkedom är en stark utmaning. Vi måste bevara vår mänsklighet samtidigt som vi med kraft protesterar mot alla de övergrepp som nu sker.  

  Krigets första stupande är sanningen, medmänskligheten och hoppet. Det är vår uppgift att skydda dem så gott det går, i vår bön, från våra predikstolar och genom att dela ut brödet och vinet, detsamma som delas ut i hela världen, också i Ukraina och Ryssland.  

  Under coronakrisen har vi lyckats hålla kyrkorna öppna i hög grad. Fortsätt om möjligt med detta, gärna genom lokalt bärande. Nu behövs våra rum för bön. Och inte minst söndagens gudstjänst behöver förstås präglas av böner om fred och försoning.  

  Påbörja också gärna en inventering i organisationen om vilka resurser som finns om vi åter hamnar i ett läge att flyktingar börjar söka sig till vårt land. Öppenhet för att hjälpa människor behövs.  

  Jag har skrivit en bön som sprids i sociala medier, och som ni gärna får använda i gudstjänster, antingen i denna form eller i någon liknande, som passar bättre i era sammanhang.  

  Gud, vi ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt. Vi ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid. Vi ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser.  

  Med varma hälsningar i bönens gemenskap!

  +Martin


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-02-25
  X
  Dokumentid: 1576655- Webid: 29037 - Unitid: 3