Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martins brev 22 november

  Kära vänner kyrkoherdar! 

  Jag vill tacka er alla för god gemenskap, delande och bön och konstruktiva samtal vid kyrkoherde- och församlingsherdemötet i förra veckan. Jag skriver här – i korthet – några rader om de frågor och resonemang som vi delade. Tyvärr är det inte något utförligt brev, för en hel del pusselbitar saknas. Vi får besked om att det kommer ”inom kort”, men vet inte mer. Detta brev kommer alltså att kompletteras så fort vi får mer information. Vi arbetar med de frågor ni skickade med oss på alla de sätt vi har möjlighet till.

  Det vi vet är att regeringen alltså vill gå vidare med Folkhälsomyndighetens förslag om förändringar fr o m 1 december gällande inomhusarrangemang med fler än 100 deltagare. För att genomföra sådana arrangemang måste arrangören följa endera av tre vägar:

  1.      Antingen kräver man vaccinationsbevis för deltagare, vilket jag bedömer som pastoralt och teologiskt fullt möjligt, eller…

  2.      … så följer man de föreskrifter med begränsningar som kan komma att införas, exempelvis regler om maximalt antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta respektive krav på avstånd mellan sällskap.  Om man uppfyller dessa krav behöver vaccinationsbevis inte användas. Problemet är att dessa föreskrifter i skrivande stund inte är klara.

  3.      Det är förstås också möjligt att, åtminstone för vissa arrangemang, sätta ett tak på 100 deltagare.

  Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Här kvarstår fortfarande oklarheter om hur kontroll ska ske, eventuella undantag för funktionärer och hur åldersgränser ska hanteras.

  Det som går att göra nu är att, i väntan på mer myndighetsinformation, fundera på vilken av de tre vägarna som är mest tillämplig för respektive kyrka och respektive gudstjänst/aktivitet.

  Ett sätt att avisera – utan att precisera – kommande förändringar är att ni i era kommunikationskanaler lägger till ” Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer” under respektive gudstjänst/aktivitet.

  Avslutningsvis vill jag påminna om två goda informationskanaler, dels folkhälsomyndighetens sida för strukturerad och bra information, dels stiftets sida, som uppdateras när relevant, ny information inkommer.  

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19-fran-22-november-och-fran-1-december/ 

  https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/coronaviruset  

  Med önskan om Guds välsignelse till er alla!  

  +Martin


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-11-23
  X
  Dokumentid: 1564862- Webid: 29037 - Unitid: 3