Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martins brev 12 maj

  Kära vänner kyrkoherdar! 

  Under dagen har tre besked givits från myndigheterna, delvis i olika riktningar.

  Kanske börjar vi nu kunna se en viss ljusning för livet i våra församlingar. Om än införandet av lättnader kommer lite senare än vi hoppats så ger dagens besked åtminstone ett visst hopp framåt. Folkhälsomyndigheterna uttrycker dessutom en förväntan om att livet i landet ska kunna återgå till ett mer normalt läge i början av september.

  Vad gäller regeringens regler så skjuts införandet av mer ”träffsäkra regler” fram till 1 juni. Ingenting i regelverket förändras alltså 17 maj. Från 1 juni kommer gudstjänster med upp till 50 deltagare att kunna hållas, förutsatt att man har så kallade ”anvisade platser”. Om man inte har anvisade sittplatser gäller även fortsättningsvis åtta personer.

  Nattvard kommer att gå att fira, under smittsäkra former.

  Utomhussamlingar kommer att gå hålla med upp till 100 deltagare om deltagarna inte har anvisade platser. Om de har anvisade platser kan upp till 500 samlas.

  Lägerverksamhet för barn kommer att vara möjlig i från 1 juni.

  Självklart gäller dessa gränser bara i lokaler och sammanhang som är så stora och så utformade att Folkhälsomyndighens rekommendationer om avstånd, som myndigheten avser att precisera senare, går att hålla. Och även fortsatt kan lokala restriktioner komma att införas.

  Läs detaljerade beskrivningar på Folkhälsomyndighetens sida här

  När det gäller Region Östergötland så försvinner påbudet om ”personlig lockdown” från och med måndag 17/5, och möjligheten till åtta deltagare (plus ”funktionärer”) är då åter i bruk. Så länge regler och rekommendationer går att följa behöver vigslar och dop därefter inte skjutas upp, och barnverksamhet går att bedriva som före lockdown-perioden.

  Läs en sammanfattning av rekommendationerna i Region Östergötland här

  För Kalmar län är det ännu inte lika uppmuntrande. Smittspridningen är fortsatt hög och de skärpta rekommendationerna förlängs till och med 30 maj. Även fortsättningsvis uppmanas medborgarna ”att inte träffa andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen”. Och organisationer uppmanas att inte anordna arrangemang där människor samlas. Firande av högtider tas som exempel.

  Läs en sammanfattning av rekommendationerna i Region Kalmar här

  För församlingarna gäller alltså oförändrat nuläge för verksamheter av olika slag.

  För Jönköpings län har inga förändringar kommunicerats.

  Allt detta gäller förstås med reservationer för att läget kan ändras och därmed regler och rekommendationer.

  Fortsätt gärna med de digitala gudstjänsterna. Förmodligen är detta en satsning som kommer att visa sig god inför framtiden. För de församlingar som ännu inte har sådana vill jag uppmana er att börja med det. Om det tekniska skapar hinder, så fråga till exempel grannförsamlingar om hjälp. Vi hjälps åt så gott det går.

  Med varma hälsningar i förbönens gemenskap!

  +Martin


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-05-12
  X
  Dokumentid: 1543867- Webid: 29037 - Unitid: 3