Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Biskop Martins brev 10 januari

  Kära vänner kyrkoherdar! 

  Tyvärr har smittspridningen, som vi alla både märkt och vet, ökat i hastigheten, och de av många väntade utökade restriktionerna kommer nu att träda i kraft 2022-01-12. Som kyrka och församlingar tar vi givetvis detta på största allvar och arbetar vidare på att bidra med det vi kan i samhället, för att minska smittspridningen.

  Som luthersk kyrka har vi ett ansvar i samhället, att verka för det goda livet och den goda framtiden. I nuläget står vi i svåra överväganden där begränsningar av olika slag, genom vaccinationsbevis och olika former av antalsbegränsningar är nödvändiga. Detta är redskap för att hindra smittspridningen, och det finns inga teologiska skäl för att inte använda dem.

  Visst vill vi fira gudstjänst fullt ut, men i nuläget är det av överordnad betydelse att skydda de svaga i samhället och att begränsa belastningen på sjukvården. I dessa svåra beslut får vi stötta varandra genom ömsesidig förbön och också genom stöd och råd när sådant behövs. Tveka alltså inte att kontakta prost eller mig när något är oklart. Och var med i den gemensamma bönen.

  De tidigare restriktionerna gäller fortfarande, och det som nu har kommit ska ses som kompletteringar och förstärkningar av det som redan gäller.

  Förutom uppmaningen att alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån är den viktigaste förändringen för kyrkan att alla gudstjänster, och liknande offentliga sammankomster, kräver vaccinationsbevis om samlingen omfattar över 50 personer.

  De övriga, tidigare meddelade reglerna, från 23 december, gäller fortfarande, men här sker alltså en ytterligare begränsning.

  För 21–50 deltagare gäller alltså:
  - Alla deltagare ska ha anvisad plats.
  - Avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar.
  - Sällskap ska vara max 8 personer.

  Fler än 50 deltagare
  Om antalet deltagare är fler än 50 gäller, utöver ovanstående, vaccinationsbevis. 

  För gudstjänster och liknande offentliga sammankomster kommer också ett tak på max 500 deltagare att införas. Av juridiska skäl genomförs dock detta inte från 12 januari, men enligt min uppfattning bör vi tillämpa detta omgående, eftersom det är myndigheternas intention att det ska vara så. Detsamma gäller en sänkning av tillåtet antal för privata sammankomster från 50 till 20 personer, som jag utgår ifrån träffar frågan om uthyrning av församlingshem. Här är jag dock medveten om att viss flexibilitet kan behöva tillämpas tills regelverket är på plats, eftersom detta också kan beröra kyrkliga handlingar.

  Tolkningen av anvisad plats (religiösa sammankomster är ju undantagna kravet på sittplatser. Anvisade ståplatser är tillåtna, men avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar. Sällskap ska vara max 8 personer.) som att det INTE utesluter nattvard kvarstår, och nattvard kan alltså firas. Inget har förändrats i restriktionerna i detta avseende. Försiktighetsåtgärder bör dock vidtas så att folk håller avstånd så mycket det går, och vid osäkerhet om detta kommer att vara möjligt, så föreslår jag att gudstjänst i så fall firas utan nattvard under några veckor framåt.

  Som ett allmänt förhållningssätt behöver vi uppmärksamma myndigheternas uppmaning att vuxna ska minimera kontakter, vilket gör att vi, rent generellt, behöver tänka igenom allt vi gör. Ramarna är naturligtvis myndigheternas regler – vi behöver inte skapa egna, skarpare regler – men möten som inte ligger högt upp på angelägenhetsskalan kan med fördel skjutas på framtiden, och grupper som ännu inte startat kanske kan få vänta ytterligare några veckor, om de inte är av betydande vikt för människors andliga och psykiska hälsa.

  Den alternativa evangelietexten på Trettondedag jul är väl värd att meditera över i dessa tider. Jesus sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh. 8:12). På samma sätt som ljuset lyser genom varje livsmörker lyser det också här och nu. Det är vår vila att se det och vår uppgift att visa på det. I detta förenas vi i bön för varandra och för vårt samhälle.

  Med varma hälsningar!

  +Martin


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-01-10
  X
  Dokumentid: 1570411- Webid: 29037 - Unitid: 3