Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Leda gudstjänst och bön

  Foto: Johannes Frandsen/Ikon

  Församlingsutvecklingsprogram i 4 delar

  Det finns en längtan efter en större delaktighet, frimodighet och ett bredare bärarskap i församlingens andakter och gudstjänster. Det kan vara i ungdomsgruppen, i vägkyrkans andakter, vid helgmålsbönen ledd av ideella eller i söndagens gudstjänst.

  I programmet utforskar vi gudstjänstens bärande delar – samlingen, ordet, bönen och sändningen. Vi funderar på hur vi vill ha det just hemma hos oss – hur ger vår andakt eller gudstjänst rum för äkthet och glädje? 

  Utgångspunkten är den konkreta verkligheten på de platser som deltagarna kommer ifrån. Alla som deltar kommer med egna erfarenheter. Vi har del i det som vår kyrka kallar ”det allmänna prästadömet” genom dopet. Både deltagare och ledningsgrupp stärks i uppdraget att bli möjliggörare. 

  Då kursen även riktar sig till unga ideella har vi i huvudsak förlagt den till Gransnäs, delvis parallellt och i samverkan med programmet ”Ledare på väg”. Mellan varje kurstillfälle får deltagarna med sig en uppgift ”hem” att prova eller samtala om.

  Programmet omfattar fyra kurstillfällen under hösten 2022 och våren 2023.

  Processen leds av stiftsadjunkterna Marie Amnéus Hagman och Andreas Sneckenberg samt stiftskonsulent Malin Attervåg. Tillsammans med präst/kyrkomusiker från det lokala sammanhanget bildar de en ledningsgrupp. Den träffas till 4 korta möten (oftast digitalt) mellan kurstillfällena.

  Redaktör
  Elisabeth Eriksson, Linköpings stifts intranät
  Innehållsansvarig
  Marie Amnéus Hagman, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-05-10
  X
  Dokumentid: 1548842- Webid: 29037 - Unitid: 3