Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Arkiv och diarium

  Det gamla intranätet, det som du läser nu, kommer att fasas ut för att helt stängas i början av 2023. Från 18 oktober kommer sidorna inte vara möjliga att redigera - viss information kan alltså vara föråldrad.

   

  Information om Arkiv och diarium finns på det nya inomkyrkliga intranätet Kornet

  Läs mer om det nya intranätet Kornet

  Offentlighetsprincipen tillämpas för all kyrklig verksamhet, när det inte är uppenbart att andra intressen väger tyngre. Arkiv och registrering av handlingar underlättar arbetet! Med arkivredovisning och diarieföring garanteras offentlighet, rättskipning och förvaltning. Allmänheten har insyn i verksamheten, Svenska kyrkan kan styrka rättigheter och skyldigheter samtidigt som organisationen vet vad den gör. Arkiven i Svenska kyrkan är en del av det nationella kulturarvet och är viktiga för forskningens behov.

  Behöver du stöd och hjälp i arkiv- eller diariefrågor?

  Vi på stiftsorganisationen hjälper dig att reda ut begreppen. När det gäller arkivfrågor kontakta stiftsarkivarien. När det gäller frågor om registrering i diariet kan du kontakta vår registrator. Tveka inte att ta kontakt!​

  Anders Borg är stiftsarkivarie och den som svarar när du ansluter dig till "Fråga stiftsarkivarien!"

  Anders Borg är stiftsarkivarie och den som svarar när du ansluter dig till "Fråga stiftsarkivarien!" Foto: Katarina Sandström Blyme

  Fråga stiftsarkivarien!

  Välkommen att ställa arkiv- och dokumenthanteringsfrågor till stiftsarkivarie Anders Borg. Du gör det på ett digitalt möte tillsammans med andra. Första måndagen varje månad 13.00-14.00.

  Möten under 2022: 3 oktober, 7 november och 5 december.

  Länk till mötena

  Läs kort intervju med Anders Borg

  ​Intresserad av GADD?

  Via nationell nivås intranät kan du läsa det mesta om anslutning till GADD och hur det går till, klicka på bilden!

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anders Quarlzon, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-10-21
  X
  Dokumentid: 804517- Webid: 29037 - Unitid: 3