Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Anmäl Coronasmitta – arbeta hemifrån i möjligaste mån

  Arbetsmiljöverket har uppdaterat sina anvisningar för anmälan av allvarliga tillbud och arbetsrelaterad ohälsa med anledning av exponering för coronaviruset.

  Nu ska alla händelser där en arbetstagare exponerats för coronaviruset anmälas som allvarligt tillbud, oavsett verksamhet. Det gäller även händelser bakåt i tiden. Anvisningen gällde tidigare bara vissa verksamheter.

  Anvisningarna påminner oss om vikten av att vi, så långt det är möjligt, fortsätter att arbeta hemifrån enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, och på det sättet skyddar både anställda och andra från smitta. Smittspridningen i vårt stift är ju fortsatt hög. Det är dock alltid arbetsgivaren som gör den slutgiltiga bedömningen utifrån arbetets karaktär.  

  Om en arbetstagare har blivit sjuk eller exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet ska arbetsgivaren utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Man ska också anmäla allvarliga tillbud som inträffat tidigare, om det inte redan är gjort.

  Att inte anmäla ett allvarligt tillbud i rätt tid är straffbart, men Arbetsmiljöverket kommer inte att anmäla personer till åtal som avstått från att anmäla i enlighet med tidigare anvisningar.   

  Läs mer om anvisningarna från Arbetsmiljöverket

  Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-02-15
  X
  Dokumentid: 1530100- Webid: 29037 - Unitid: 3