Dölj bild

Linköpings stift

Linköpings stifts intranät

Här hittar du information som du kan ha nytta av i ditt arbete som anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare i Svenska kyrkan i Linköpings stift

Skapad:2017-09-21 13:34:00

Nytt för i år är att ansökningar om KAE 2019 ska skickas in i ett exemplar i pappersformat (ansökningsblankett + bilagor) och i ett inscannat exemplar (ansökningsblankett + bilagor) till linkoping.stiftsantikvarien[@]svenskakyrkan.se​

Läs mer om Nyhet om ansökningar om Kyrkoantikvarisk ersättning 2019

 

 

2017

Reformationsåret

2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Överallt i Sverige pågår en mängd aktiviteter under året.

Läs mer>>

 

Försöker förstå hur du ser det, Herregud & co

Försöker förstå hur du ser det, Herregud & co Foto: Roine Mercurio -Herregud &co

Skapad:2016-03-18 08:39:00

Handboken är ett efterlängtat stöd för alla som gör barnkonsekvensanalyser i sitt arbete eller i sitt uppdrag som förtroendevald.

Läs mer om Ny digital handbok för barnkonsekvensanalyser

Skapad:2016-02-05 14:00:00

Projektet "Fastighetsstöd i praktiken" har gått i mål. Nu tillgängliggörs de dokument, handlingar och anvisningar som samlats in under 2015 och som kan vara till nytta i det dagliga arbetet med fastighetsförvaltning.

Läs mer om Nytt stöd i fastighetsförvaltningen

 

 

 

Skapad:2014-04-24 12:38:00

I vårt stift pågår en satsning för att stärka liv och växt i stiftets församlingar. Det finns flera olika projekt som genomförs tillsammans med församlingar och andra stift.

Läs mer
Skapad:2015-12-03 09:52:00

Vi vänder oss till dig som är anställd och eller förtroendevald i Svenska kyrkan. Vi samordnar och erbjuder Andlig vägledning, Själavård, Kontaktperson vid missbruksproblem, sexuella trakasserier och övergrepp​, Samtalsstöd, Arbetshandledning, Psykoterapi, Chefsstöd ,Teamutveckling, Utredning av psykosocial arbetsmiljö, Jourhavande präst, Institutionssjälavård.

Läs mer

Foto: Linda Mickelsson /IKON

Skapad:2013-12-16 14:32:00

Vägledning, handledning, asyljurist, fortbildning och nätverkande. Linköpings stift erbjuder olika former av verktyg och tillfällen till fortbildning för dig som möter migranter i din församling.

Läs mer om Migration

Skapad:2015-04-29 15:19:00

Linköpings stift tar arbetet med jämställdhet och likabehandling på djupt allvar. Vi vill arbeta för jämställdhet och likabehandling i hela gemenskapen av sökande, bedjande, arbetande människor som kyrkan består av.

Läs mer

Foto: Emanuel Eriksson

Skapad:2014-09-22 11:55:00

I inledningstalet till stiftsfesten berättade biskop Martin att han bestämt sig för att från och med nu äta köttfri fredagslunch. Han utmanade oss att göra detsamma.

Läs mer om Biskop Martin uppmanar till #köttfrifredagslunch
Skapad:2013-11-12 08:30:00

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift antog 2014 ett styrdokument med prioriteringar för stiftskansliets arbete fram till och med 2018. Dokumentet inkluderar alla de stiftsgemensamma resurser som har i uppgift att stödja och främja församlingarnas liv.

Läs mer
X
Dokumentid: 29037- Webid: 29037 - Unitid: 3