Dölj bild

Linköpings stifts intranät

Linköpings stifts intranät

Välkommen till Linköpings stifts intranät! Den här platsen använder vi inom stiftsorganisationen för information till dig som anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare i Svenska kyrkan i Linköpings stift.

 

Kyrka i rörelse

Vi är kyrka tillsammans – en kyrka i rörelse. Rörelserna i stiftets herdabrev är strategiska verktyg som ger oss ett möjligt gemensamt språk att både spegla oss i och ta spjärn emot. Olika rörelser startar i verksamheterna och genomsyrar hela stiftet då vi hjälper varandra i bärandet och arbetar vidare för levande församlingar.

 

Aktuella nyheter

Nyhetsbrev för förtroendevalda
Nu kan du som är förtroendevald i Linköpings stift prenumerera på ett nyhetsbrev som riktar sig just till dig.
Skapad 2018-02-23 13:19 av: Maria Ellhar
Välj ombud för Svenska kyrkan i utlandet!
Svenska kyrkan lever ett liv även utanför Sveriges gränser. Kontakterna mellan ute och hemma behöver bli starkare. Ta ett lokalt ansvar genom att utse minst ett ombud för Svenska kyrkan i utlandet i varje församling!
Skapad 2018-01-18 13:18 av: Maria Ellhar
Avtal klara – Svenska kyrkan kartlägger sitt bestånd av fastigheter
Svenska kyrkan har skrivit avtal med företaget L.E.B som levererar system för att registrera fastighetsinnehav. Därmed kan arbetet starta med att för första gången någonsin gemensamt kartlägga hela Svenska kyrkans fastighetsbestånd.
Skapad 2018-01-16 09:20 av: Maria Ellhar
”Lokalförsörjningsplanering en fråga som berör hela Svenska kyrkans verksamhet”
Till ingången av 2022 ska Svenska kyrkans alla pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Med utgångspunkt i församlingens vision och långsiktiga utveckling integrerar den såväl ekonomi som lokal- och verksamhetsplanering.
Skapad 2017-12-18 10:15 av: Maria Ellhar
Standarder för kulturarvsområdet blir kostnadsfria
Nu blir det lättare att göra både rätt och likadant i förvaltningen av kulturarvet. Genom ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och Swedish Standards Institute blir närmare 30 standarder inom kulturarvsfrågor tillgängliga för nedladdning – helt utan kostnad.
Skapad 2017-12-18 10:12 av: Maria Ellhar
1 2 3 4 5  ... < > 

 

 

X
Dokumentid: 29037- Webid: 29037 - Unitid: 3