Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vägledning i lokalförsörjningsplanering

Den här vägledningen är tänkt att ge dig som ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i pastorat eller församling stöd i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Till vägledningen hör ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan utformas i ett mindre pastorat, ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019–2028”.

Vägledningen och exemplet har tagits fram av kyrkokansliet i nära samverkan med stiften, bland annat genom en samverkansfunktion där två från varje stift, som representerar verksamhets- respektive fastighetsperspektiven, har deltagit. Samverkan har också skett med sakkunniga inom kyrkokansliet, stiftskanslierna, församlingar eller pastorat och externa organisationer.

Vägledningen är avsedd för anställda i Svenska kyrkan och Kyrkokansliet har upphovsrätt till materialet. Konsulter som vill använda det utanför uppdrag för Svenska kyrkan behöver därför få medgivande.

Innehåll:

  • Vägledning i lokalförsörjningsplanering (Pdf)
  • Lokalförsörjningsplan Kyrkbyns pastorat 2018-2028 (Pdf)
  • Kort film om hur materialet är tänkt att användas.​

Vägledningen

Vägledningen ger tydliga instruktioner och anvisningar för varje del av arbetsprocessen i lokalförsörjningsplanering. Innehållsförteckningen är länkad för att det ska vara lätt att snabbt ta sig fram i den digitala filen. Det kan man också göra via bokmärkssymbolen till höger om skrivaren i den grå listen i överkanten. Vägledningen går även utmärkt att skriva ut för den som hellre vill ha en pappersversion att arbeta med.​

Vägledningens fyra kapitel:

  • Kapitel I ”Övergripande om lokalförsörjningsplanering” innehåller en kort bakgrund till varför Svenska kyrkan inför lokalförsörjningsplaner, en sammanfattning av regelverket för lokalförsörjningsplanerna, en beskrivning av vilka som medverkar i planeringsarbetet och en översiktlig beskrivning av planeringsprocessen.
  • Kapitel II ”Förbered lokalförsörjningsplaneringen” beskriver hur man kan förbereda arbetet och vad som behöver vara klart innan man börjar upprätta eller revidera en lokalförsörjningsplan.
  • Kapitel III ”Upprätta en lokalförsörjningsplan” innehåller rekommendationer för hur man kan gå till väga för att arbeta fram en lokalförsörjningsplan som liknar exemplet Kyrkbyns lokalförsörjningsplan.
  • Kapitel IV ”Genomför planerade åtgärder” beskriver kortfattat hur man kan gå vidare i genomförandet av de åtgärder som redovisas i lokalförsörjningsplanen.

Ladda ner filen här (Pdf)

 

 

 

 

Lokalförsörjningsplanen

Lokalförsörjningsplanen för Kyrkbyns pastorat 2019–2028 är ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan se ut som uppfyller de obligatoriska kraven i Svenska kyrkans bestämmelser och grundläggande rekommendationer för vad som bör ingå i en lokalförsörjningsplan.

Exemplet är fiktivt. Det innebär bland annat att de uppgifter som redovisas i tabeller och diagram är exempel och illustrationer. De är inte avsedda att användas som riktvärden eller jämförelsetal.

Ladda ner filen här (Pdf)

Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat finns även som wordfil för dem som vill använda den som arbetsmaterial.​

Ladda ner filen här (word)

 

 

 

Kort film

Intervjufilmen med Sven-Erik Nylander, projektledare på kyrkokansliet, beskriver hur man kan använda vägledningen och exemplet på lokalförsörjningsplan i sitt arbete med lokalförsörjningsplaneringen. Filmen kan till exempel användas vid utbildningstillfällen i lokalförsörjningsplanering.

Stöd som kompletterar vägledningen

Foto: Pixabay

Skapad:2020-07-02 14:04:00

Nu finns ett Excelstöd för ett urval tabeller och diagram som redovisas i ”Vägledning i lokalförsörjningsplanering” och ”Lokalförsörjningsplan Kyrkbyns pastorat”. Till excelfilerna hör också en introducerade film. Använd gärna stödet som hjälp i planeringsarbetet och som inspiration för fortsatt utveckling inom församlingen/pastoratet.

Läs mer om Excelstöd

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Skapad:2020-06-09 15:33:00

Nu finns ett exempel på hur en arbets- och kommunikationsplan för att upprätta en lokalförsörjningsplan kan se ut. Exemplet är tänkt att underlätta planeringen av arbetet med lokalförsörjningsplanen i din enhet, och är ett komplement till dokumenten ”Vägledning i lokal-försörjningsplanering” och ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat”.

Läs mer om Arbets- och kommunikationsplan

Upphandlingsstöd

I arbetet med att upprätta lokalförsörjningsplaner kan det bli aktuellt att anlita konsulter. I sådana fall är det viktigt att samråda med stiftet innan man gör en upphandling, att aldrig ge ifrån sig ägarskapet till lokalförsörjningsplaneringen och att alltid ta ett eget ansvar för att lokalförsörjningsplanen följer Svenska kyrkans bestämmelser och rekommendationer. 

"Att tänka på vid upphandling av konsultstöd i lokalförsörjningsplanering" är ett stöddokument som kan vara till hjälp när en församling eller ett pastorat står inför behov av att upphandla konsultstöd i arbetet med sin lokalförsörjningsplan.

Att tänka på vid upphandling av konsultstöd i lokalförsörjningsplanering​

Verktyg för kommunikation

Du som ska leda arbetet med lokalförsörjningsplanering i församling eller pastorat kommer att behöva kommunicera med olika målgrupper. Till en början internt med medarbetare och andra intressenter inom organisationen för att skapa förståelse för det arbete som nu startar. Och senare också med externa målgrupper som församlingsmedlemmar och allmänhet som kan påverkas av de åtgärder som man genom lokalförsörjningsplanen ser behöver genomföras.

Nu finns en verktygslåda för kommunikation där vi samlat och anpassat verktyg, material och exempel som du kan ha nytta av. Här finns också ett exempel på hur en arbets- och kommunikationsplan kan se ut.

 Till verktygslådan

  • 1376926

    Arbets- och kommunikationsplan

Redaktör och innehållsansvarig
Anita Täcktor, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
Uppdaterad
2022-03-11