Nedladdningar

Just nu uppdateras delar av materialet och är därför inte åtkomligt. Inom kort hittar du uppdaterade filer här igen.

Vägledning i lokalförsörjningsplanering

Den här vägledningen är tänkt att ge dig som ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i pastorat eller församling stöd i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Till vägledningen hör ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan utformas i ett mindre pastorat, ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019–2028”. Båda filerna kan du ladda ner nedan. Exemplet finns även i wordfil för dem som vill använda den som arbetsmaterial.

Vägledning i lokalförsörjningsplanering (Pdf)

Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019-2028 (Pdf) 

Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019-2028 (word)​

Komplement till Vägledning i lokalförsörjningsplanering:

Exempel på Arbets- och kommunikationsplan (Pdf)

Exempel på Arbets- och kommunikationsplan (Word)

Exempel på Tids- och aktivitetsplan (Excel)

Excelstöd församlingsverksamhet​ (Pdf)

Excelstöd församlingsverksamhet (Excel)

Excelstöd begravningsverksamhet (Pdf)

Excelstöd begravningsverksamhet (Excel)

Film: Till Excelstödet finns en introducerande film, se den här.

Upphandlingsstöd

I arbetet med att upprätta lokalförsörjningsplaner kan det bli aktuellt att anlita konsulter. I sådana fall är det viktigt att samråda med stiftet innan man gör en upphandling, att aldrig ge ifrån sig ägarskapet till lokalförsörjningsplaneringen och att alltid ta ett eget ansvar för att lokalförsörjningsplanen följer Svenska kyrkans bestämmelser och rekommendationer. 

"Att tänka på vid upphandling av konsultstöd i lokalförsörjningsplanering" är ett stöddokument som kan vara till hjälp när en församling eller ett pastorat står inför behov av att upphandla konsultstöd i arbetet med sin lokalförsörjningsplan.

Att tänka på vid upphandling av konsultstöd i lokalförsörjningsplanering​

 

 

  • Broschyr

I februari 2018 togs en introducerande broschyr om lokalförsörjningsplanering och Svenska kyrkans arbete med att införa lokalförsörjningsplaner fram. Under våren 2019 har den uppdaterats med ny information och delvis nytt bildmaterial. Broschyren kan laddas finns i tre olika versioner: en för läsning på dator, surfplatta eller telefon som även är anpassad för utskrift på A4 (A4 webb), en för utskrift på A3 som kan vikas dubbelt till en sammanhängande broschyr (A3 utskrift) och en anpassad för att lämnas till tryck på tryckeri. Kontakta kommunikatören via mejl för att få tryckoriginal skickat via fildelning.

Planera för en effektiv lokalanvändning A4 webb (Pdf)

Planera för en effektiv lokalanvändning A3 utskrift (Pdf)

Tryckoriginal (Pdf 10,7 MB) 

  • PowerPoint

Här nedan hittar du en introduktion till lokalförsörjningsplanering i Powerpoint-presentation. Presentationen är tänkt att användas av stiften vid  utbildningsdagar och upptaktsmöten, för alla som behöver förstå varför Svenska kyrkan inför lokalförsörjningsplaner och vad planeringsarbetet innebär i stort. I anvisningarna förklaras hur presentationen kan användas.

Introduktion till lokalförsörjningsplanering (PPT)

Anvisningar till introduktion (Pdf)

 

  • Kyrkostyrelsens beslut om lokalförsörjningsplaner SvKB 2018:08

I december 2018 fattade kyrkostyrelsen beslut om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla.

Beslutet i sin helhet kan du ladda ner här : SvKB 2018:08​

 

  • Folder om Gemensamt ansvar

Kyrkokansliet har tagit fram en folder som på ett enkelt sätt förklarar besluten, projekten och tidsramarna kopplade till Gemensamt ansvar. Skriv ut PDF:en, vik ihop den till en folder och sprid den bland kollegorna!

Utbildning för stiften

På filerna Utbildning i LFP jan 2020 dag 1 och Utbildning i LFP jan 2020 dag 2, finns bildmaterial från den utbildningen i lokalförsörjningsplanering som genomfördes för medarbetare på stiften under december 2019 och januari 2020. Syftet med utbildningen var att gå igenom den vägledningen i lokalförsörjningsplanering med tillhörande exempel på lokalförsörjningsplan som tagits fram av Svenska kyrkans nationella nivå. Ladda ner bilderna här:

Utbildning i LFP jan 2020 dag 1 (PPT 10 MB)

Utbildning i LFP jan 2020 dag 2 (PPT 13 MB)

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-03-21