Foto: Magnus Aronson/Ikon

Lokalförsörjningsplanering - Inspiration och goda exempel

På den här sidan hittar du inspiration och goda exempel från församlingar eller pastorat som på olika sätt redan kommit en bit med lokalförsörjningsplanering. Att få ta del av hur andra funderat kring, och löst olika problem kan både inspirera och ge nya insikter.

I december 2018 fattade kyrkostyrelsen beslut om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla och utifrån det beslutet har en introduktion och en vägledning som stöd för lokalförsörjningsplanering tagits fram. Efter det har även en digital utbildning, kompletterande material för arbetsprocessen och stöd för kommunikation tillkommit. Här hittar du allt material.

Men lokalförsörjningsplanering är egentligen inget nytt inom Svenska kyrkan. Många har jobbat med frågan i åratal och en hel del i det arbetet är fortfarande relevant. Så hur kan man tänka, vad bör man göra och hur jobbar andra? På den här samlar vi inspiration och goda exempel från dem som nu redan är klara, och från dem som på olika sätt kommit en bit med lokalförsörjningsplanering.

Tipsa om goda exempel

I Säffle pastorat insåg man redan 2012 att det snart handlade om att välja mellan att laga tak och köpa biblar till konfirmanderna, om man inte tog ett nytt grepp om fastigheter och ekonomi. Kyrkoherde Lena Skoting har därför fått dela med sig av sina erfarenheter i flera av våra filmer. 

Har din församling mycket erfarenhet av lokalförsörjningsplanering eller har kommit en bra bit i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan? Tveka inte att höra av dig till ragna.tamsen@svenskakyrkan.se. Vi är på jakt efter fler goda exempel att lyfta fram.

 

Om mål, syfte och insikter​

Skapad:2022-05-02 14:21:00

Gökhems församlingshem gick från att vara en sliten, äldre fastighet till en upprustad sådan med mysiga lägenheter som dessutom ger en rejäl hyresintäkt. – Ibland är det för stort fokus på att göra sig av med fastigheter. Här valde vi att utveckla istället för att avveckla, säger Michael Steneros, fastighets- och kyrkogårdschef i Floby pastorat.

Läs mer om Församlingshemmet blev en stor tillgång för Floby pastorat

Foto: Mia Andersson

Skapad:2022-04-04 09:12:00

En gedigen omvärldsanalys och en tydlig tidsplan har legat till grund för Vallentuna församlings arbete med lokalförsörjningsplanen. Planen blev klar i juni 2021 och godkändes av kyrkofullmäktige i november samma år.

Läs mer om Viktigt med en begriplig lokalförsörjningsplan
Skapad:2021-12-20 11:17:00

Säffle pastorat håller på med de sista finputsningarna på sin lokalförsörjningsplan som tillträdande kyrkofullmäktige ska besluta om efter årsskiftet. Den främsta nyckeln till ett lyckat arbete enligt kyrkoherde Lena Skoting, har varit att föra en kontinuerlig dialog med församlingsråd och personal.

Läs mer om ”Det handlar om vilken typ av kyrka vi vill vara i framtiden”
Skapad:2021-11-25 11:23:00

I Byarums pastorat har arbetet med lokalförsörjningsplanen präglats av helhetstänk och möjligheter till samverkan med andra aktörer i civilsamhället. I maj klubbades planen igenom, mycket tack vare goda förberedelser och ett parallellt arbete med att se över församlingsinstruktionen.

Läs mer om Byarums pastorat har samverkan som ledord

Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=885581

Skapad:2022-02-06 15:04:00

Den grundläggande uppgiften har hela tiden satts i första rummet när Lerums församling arbetat fram sin lokalförsörjningsplan, som antogs i höstas av kyrkofullmäktige.- Nu har vi en långsiktighet som möjliggör för den typ av verksamhet vi vill ha nu och i framtiden, säger kyrkoherde Esbjörn Särdquist.

Läs mer om  ”Kyrkobyggnaden viktig för den grundläggande uppgiften” 

Foto: Lennart Pettersson

Skapad:2021-09-24 09:56:00

I Ovansjö-Järbo pastorat har det hela tiden varit viktigt med en öppen process i arbetet med lokalförsörjningsplanen. Utgångspunkten är att koppla ihop arbetet kring lokalerna med vad pastoratet ska göra och vara i framtiden.

Läs mer om ”De förändringar vi gör nu påverkar pastoratets framtid”

 

Foto: Henrik Mill

Skapad:2020-10-14 09:35:00

Arbetet med lokalförsörjningsplanering pågår för fullt i landet och med drygt ett år till måldatumet har målsättningar och hela lokalförsörjningsplaner börjat ta form och i vissa fall redan beslutats. I Västerås pastorat har arbetet gett domprost Daniel Eklund många insikter och tankar om framtiden.

Läs mer om ”Lokalförsörjningsplanering – ett utmärkt tillfälle att tänka fritt”

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Skapad:2020-12-16 21:45:00

För ganska precis ett år sedan formades en projektgrupp i Huddinge pastorat och för en månad sedan kunde pastoratets kyrkofullmäktige klubba igenom en färdig lokalförsörjningsplan. Jerker Ekvall är församlingsherde i Trångsund Skogås församling och menar att projektet, som drivits tillsammans med Stockholms stift, har goda förberedelser att tacka för mycket.

Läs mer om Huddinge pastorat i mål med lokalförsörjningsplaneringen
Skiss av Årsta kyrka

Skiss av Årsta kyrka Foto: Johan Celsing

Skapad:2019-12-13 16:54:00

I Enskede-Årsta församling kan kanslichef Lena Gustavsson andas ut efter en intensiv period. I november antog församlingens kyrkofullmäktige den lokalförsörjningsplan som hon tillsammans med sin projektgrupp och med processtöd av Stockholms stifts fastighetsstrateg Michael Yhr och konsult arbetat fram sedan våren. ”Det finns aldrig ett perfekt läge för arbetet, men det gick mycket bättre än vad jag hade trott”, säger Lena Gustavsson.

Läs mer om Enskede-Årsta församlings lokalförsörjningsplan antagen

 

Om kyrkobyggnaden

Att tänka in kyrkobyggnadens särställning 

I kyrkostyrelsens beslut om lokalförsörjningsplan står det att kyrkobyggnadens särställning ska beaktas. I filmen nedan berättar kyrkoherde Lena Skoting om Säffle pastorats planer för anpassning av medeltida Botilsäters kyrka så att fler aktiviteter kan rymmas där.

Följ med till tre ombyggda kyrkor i SKara stift

Filmen producerades av Skara stift inför Kulturarvsdagarna "Möjligheternas rum" våren 2021.

 

Foto: Royne Mercurio

Skapad:2019-10-04 12:56:00

I början av 2016 stängde Sankt Lars kyrka i Linköping för en omfattande renovering. In i arbetet gick man med en kyrka som var överdimensionerad för de flesta gudstjänsterna och kostsamma hyreskontrakt för församlingslokaler som inte var så välbesökta. Ett år senare hade man skapat ett flexibelt kyrkorum som enkelt kan anpassas efter behov, fler samtals- och mötesrum har tillkommit och fler anställda av kyrkan är tillgängliga för att ta emot besökare. Och det verkar till och med som att orgelpipornas klang har fått ett lyft.

Läs mer om ”Vi ville inte låsa ett rum till en specifik funktion”

Foto: Jessica Mossberg

Skapad:2019-03-25 10:44:00

Nu har dörrarna till Johanessalen öppnats – en minst sagt unik mötesplats belägen under S:t Johannes kyrka i centrala Stockholm. Vägen dit har kantats av ett omfattande renoveringsjobb där moderna lokaler har vuxit fram i en kulturhistorisk miljö.

Läs mer om Unikt byggprojekt i mål – öppnar församlingssal under kyrkan

Foto: Björn Westerlund

I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum vill vi visa vad ett flexibelt kyrkorum kan vara och hur behoven kan skilja sig åt, men också hur ett och samma behov kan lösas på flera olika sätt. Kyrkorna som visas i denna utställning är bara en liten del av alla de kyrkor som på något sätt har anpassats för att svara mot nya förväntningar. De lyfts här utan anspråk på vad som är rätt eller fel, bra eller bäst. Syftet är att inspirera till kreativitet och eftertänksamhet kring hur framtidens kyrkorum kan se ut och användas. Till utställningen Flexibla kyrkorum

 

LÄSTIPS

Om du vill läsa mer om hur vi kan tänka kring kyrkobyggnaderna och ta vara på den resurs som finns i dem rekommenderar vi biskop Johan Dalmans bok Högt i tak i heliga rum som kom ut i våras. Boken är tänkt att vara till hjälp för alla som har ansvar för kyrkobyggnaderna, kyrkoherdar, förtroendevalda med flera. Du hittar Högt i tak i heliga rum på verbum.se. och som ljudbok på Storytel för den som har abonnemang.

Foto: Verbum förlag

 

Om kommunikation och dialog

 Vikten av dialog i förändringsarbetet

Arbetet med lokalförsörjningsplanerna förväntas leda till ett hållbart fastighetsinnehav anpassat för Svenska kyrkans verksamheter. Men beslutade åtgärder kan skapa starka känslomässiga reaktioner hos församlingsmedlemmar och allmänhet beroende på vad man bestämt sig för att göra. Att förändra kyrkans lokaler som ”alltid har funnits där” kan vara känsligt. I filmen nedan berättar Lena Skoting om hur man bjudit in till dialog genom stormöten för att låta människor få uttrycka sina åsikter och ställa frågor om planerade förändringar. I verktygslådan för kommunikation hittar du stöd för kommunikationen av ditt arbete med fastighetsöversynen.

 

Skapad:2020-12-07 14:12:00

I Ovansjö-Järbo pastorat är arbetet med lokalförsörjningsplanering i en intensiv fas. Inte minst för kommunikatören och processledaren Gustav Allard som nyligen har börjat samla in medarbetarnas många tankar och funderingar kring framtiden och pastoratet. ”Vi måste få med personen i processen”, säger han.

Läs mer om Kommunikation och dialog – två nycklar i lokalförsörjningsplaneringen

Skapad:2020-06-23 10:22:00

Fastighetsstrateg Christian Ferm känner en positivitet och ett lugn till arbetet med Härnösands stifts lokalförsörjningsplanering. Ett arbete där förankring är det tydliga ledordet. Tretton av stiftets församlingar är på god väg med sina lokalförsörjningsplaner och hos stiftet finns en tydlig projektplan. Men med måldatumet inom räckhåll ser Christian Ferm även konkreta utmaningar längs vägen.

Läs mer om Förankring är ledordet i Härnösands stifts lokalförsörjningsplanering

 

Foto: Johanna Norin

Skapad:2019-12-10 13:44:00

När Bromma kyrka stod inför en omfattande renovering visste kyrkoherde Torbjörn Gustavsson att det skulle tyckas och tänkas mycket – både positivt och negativt. För att själva sätta agendan startade han och kollegorna i Bromma församling en blogg, där de proaktivt kunde förklara, berätta och informera om de förändringar som skulle komma av renoveringsarbetet.

Läs mer om ”Bloggen gav oss möjlighet att själva sätta agendan”

 

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-05-05