Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Introduktion till lokalförsörjningsplanering

Introduktionen till lokalförsörjningsplanering förklarar varför Svenska kyrkan inför lokalförsörjningsplaner och vilken nyttan är för enskilda församlingar och pastorat. Introduktionspaketet kan användas av stiften i arbetet med att stödja församlingar och pastorat i det inledande arbetet. Du som arbetar i pastorat och församling kan också ladda ner materialet direkt inför ditt arbete med lokalförsörjningsplanering.

Introduktionspaketet ska kunna användas vid utbildningsdagar och upptaktsmöten, för alla som behöver förstå varför Svenska kyrkan inför lokalförsörjningsplaner och vad planeringsarbetet innebär i stort. Det tar däremot inte upp hur man upprättar en lokalförsörjningsplan, den informationen hittar du i vägledningen.

Introduktionen har arbetats fram i samverkan med sakkunniga, samverkansgrupp och nätverk inom stift, församlingar och nationell nivå.

Introduktionspaketet innehåll      

 • Presentationsfilen Introduktion till lokalförsörjningsplanering       
 • Broschyren Planera för en effektiv lokalanvändning        
 • Kort film om lokalförsörjningsplaner​​ ​

Utförliga anvisningar för hur du kan använda introduktionspaketet hittar du i filen för nedladdning nedan:

Anvisningar till introduktion (Pdf)

Presentationsfilen Introduktion till lokalförsörjningsplanering

Presentationen kan användas för utbildningar och upptaktsmöten i lokalförsörjningsplanering. Presentationen tar 2,5 - 3,5 timmar, beroende på hur mycket tid som avsätts för diskussioner. Som dokumentation till introduktionen kan man använda broschyren Planera för en effektiv lokalanvändning och åhörarkopior.

Presentationsfilen i Power Point omfattar fem avsnitt:     

 • Inledning        
 • Varför behöver Svenska kyrkan lokalförsörjningsplaner?        
 • Lokalförsörjningsplanens innehåll      
 • Förbered planeringsarbetet   
 • Avslutning

Till varje bild finns stöd till föreläsaren, som beskriver syftet med bilden, talmanus och tips. Bildstödet hittar man på anteckningssidorna i filen. I filen Anvisningar till introduktion finns tydliga beskrivningar av hur presentationsfilen kan användas. 

Här kan du ladda ner presentationsfilen :​

Introduktion till lokalförsörjningsplanering (PPT)​

 

Broschyren Planera för en effektiv lokalanvändning 

Broschyren kan med fördel användas som dokumentation vid introduktionsutbildningar och upptaktsmöten, men är även till för dig som vill lära dig mer på egen hand. Broschyren togs ursprungligen fram och distribuerades till stiften i början av 2018. Nu har den uppdaterats utifrån Svenska kyrkans bestämmelser och försetts med delvis nya bilder. Tryckta exemplar av broschyren har skickats till stiften. ​

Här kan du ladda ner broschyren för utskrift eller läsning:

Planera för en effektiv lokalanvändning webb A4

Planera för en effektiv lokalanvändning, utskrift A3

Det finns också ett tryckoriginal för broschyren, meddela via mejl om du är intresserad av den så skickar vi den med fildelning.

 

 

Kortfilm om lokalförsörjningsplaner

Filmen ger en kort introduktion till varför en församling eller ett pastorat behöver en lokalförsörjningsplan och vad planen ska innehålla. Tanken är att filmen ska användas som stöd vid utbildningar och möten. Den kan också läggas upp på intranätsidor och länkas till i nyhetsbrev. Filmen är inspelad i Säffle med kyrkoherde Lena Skoting som berättare.

Länk för inbäddning av film:  https://vimeo.com/326621036/7fc93388e5​

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Skapad:2019-09-04 16:28:00

Här hittar du inspiration och goda exempel från församlingar eller pastorat som på olika sätt redan kommit en bit med lokalförsörjningsplanering. Att få ta del av hur andra funderat kring, och löst olika problem kan både inspirera och ge nya insikter.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanering - Inspiration och goda exempel
 • 1376926

  Så kan du förbereda arbetet med lokalförsörjningsplaner

Redaktör och innehållsansvarig
Anita Täcktor, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
Uppdaterad
2022-02-02