Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ger församlingar och pastorat förutsättning att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. På den här sidan hittar du introduktion, vägledning, exempel och inspiration för att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Under kyrkomötet 2016 fattades beslutet att Svenska kyrkans ska ta ett Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Lokalförsörjningsplanering är en del av det beslutet och senast den 1 januari 2022 bör varje församling och pastorat ha en lokalförsörjningsplan. På den här sidan finns det stödmaterial som behövs för att ta fram en lokalförsörjningsplan.

 

Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Skapad:2021-07-09 14:22:00

Utbildningen är ett komplement till befintlig vägledning i lokalförsörjningsplanering och vänder sig till dig som är processledare, kyrkoherde, förtroendevald eller på annat sätt blir involverad i lokalförsörjningsplanerna. Ida Gäskeby leder dig genom 10 filmade avsnitt. Du ser avsnitten när det passar dig och i den ordning du vill. Utbildningen hittar du på utbildningsportalen.

Läs mer om Digital utbildning i lokalförsörjningsplanering
Vit kyrka på landet med grönska runt och bullig moln ovanför.

Vit kyrka på landet med grönska runt och bullig moln ovanför. Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Skapad:2021-08-30 23:27:00

Välkommen till en digital konferens med målsättningen att erbjuda inspiration och delade erfarenheter kring hur man skapar goda förutsättningar för lokalförsörjningsplaneringen. Vilka är framgångsfaktorerna? Var finns fallgroparna? Vilket stöd behövs från förtroendevalda och chefer? Hur skapar man motivation och engagemang för arbetet? Boka den 28 oktober!

Läs mer om Inspirationskonferens - Så skapar du goda förutsättningar för lokalförsörjningplanering

 

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skapad:2021-02-09 16:10:00

Inom projekt lokalförsörjningsplanering har ett rikt stödmaterial tagits fram. Allt från den heltäckande vägledningen till konkreta exempel som kan användas som mallar. Materialet är användbart både för dig som ska arbeta operativt med lokalförsörjningsplanering och för dig som behöver veta vad ämnet handlar om i grova drag. I den här artikeln går vi igenom vem som har nytta av vilket material och var det finns tillgängligt.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanering – så använder du stödmaterialet

 

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Skapad:2019-12-04 11:42:00

Vägledningen är tänkt att ge dig som ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i pastorat eller församling stöd i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Till vägledningen hör ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan utformas i ett mindre pastorat, ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019–2028”.

Läs mer om Vägledning i lokalförsörjningsplanering

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Skapad:2019-09-04 16:28:00

Här hittar du inspiration och goda exempel från församlingar eller pastorat som på olika sätt redan kommit en bit med lokalförsörjningsplanering. Att få ta del av hur andra funderat kring, och löst olika problem kan både inspirera och ge nya insikter.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanering - Inspiration och goda exempel

Inspirationskonferens 28 oktober

Framgångsfaktorer och fallgropar – erfarenheter från pastorat och församlingar.

Den 28 oktober ordnas en halvdags digital inspirationskonferens om lokalförsörjningsplanering. Några församlingar och pastorat berättar om sina erfarenheter av arbetet med lokalförsörjningsplanerna. Det bjuds också på inspiration inför fortsatt arbete med genomförande av åtgärder, och tips på hur man bäst håller lokalförsörjningsplanen aktuell för ett fortsatt stöd i arbetet. Konferensen vänder sig till i första hand till beslutsfattare och förtroendevalda, men även andra är välkomna. Håll utkik efter mer information efter semestrarna.

 

Foto: Alex Giacomini/Ikon

Skapad:2018-01-17 12:01:00

Har du frågor om lokalförsörjningsplanering eller projektet? Vänd dig i första hand till din stiftsrepresentant i samverkansfunktionen. Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Läs mer om Kontakt

Skapad:2019-04-25 12:09:00

Kyrkostyrelsen har beslutat om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla. Här kan du läsa mer och se beslutet i helhet.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanens innehåll

Foto: Susanne Engmang /Ikon

Skapad:2020-04-27 10:49:00

Den här sidan vänder sig både till dig som i församling eller pastorat ska leda arbetet med lokalförsörjningsplanering eller andra delar inom Gemensamt ansvar, och till dig som är kommunikatör. Här hittar du verktyg, material, tips och goda exempel som kan vara till hjälp när du ska kommunicera med olika målgrupper

Läs mer om Kommunicera Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi

Artiklar om projektet

Digital utbildning stöd vid lokalförsörjningsplanering

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner runtom i landet pågår för fullt. Nu har en digital utbildning spelats in som kommer att erbjudas till alla församlingar och pastorat. Målet är att den ska fungera som ett stöd i arbetet med lokalförsörjningsplanering.
2021-06-17 13:11

Foto: Alex & Martin /Ikon

Digital utbildning och inspirationskonferens ger extra stöd i lokalförsörjningsplanering
Nu pågår arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner runtom i landet. Några har kommit långt medan andra kanske bara börjat. Som ytterligare stöd på vägen mot färdiga lokalförsörjningsplaner i alla församlingar och pastorat planeras en digital utbildning och en inspirationskonferens.
2021-05-17 08:41

Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=885581

”Lokalförsörjningsplanen skapar stabilitet i verksamheten”
I Lerums församling såg kyrkoherde Esbjörn Särdquist och kollegorna fram emot arbetet med lokalförsörjningsplanering. Att bygga en gemensam grund som kan stötta församlingens verksamhet. Med ett tydligt avstamp i den grundläggande uppgiften har en lokalförsörjningsplan tagit form och Esbjörn kan konstatera: ”Har man inte klart kring sina lokaler kan det bli svårigheter i arbetet”.
2021-03-22 08:09

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Lokalförsörjningsplanering – så använder du stödmaterialet
Inom projekt lokalförsörjningsplanering har ett rikt stödmaterial tagits fram. Allt från den heltäckande vägledningen till konkreta exempel som kan användas som mallar. Materialet är användbart både för dig som ska arbeta operativt med lokalförsörjningsplanering och för dig som behöver veta vad ämnet handlar om i grova drag. I den här artikeln går vi igenom vem som har nytta av vilket material och var det finns tillgängligt.
2021-02-15 08:47

Foto: Helen Wiik Andersson /Ikon

Utbildningsfokus under projekt lokalförsörjningsplanerings sista år
Med mindre än ett år till måldatumet börjar projektgruppen för projekt lokalförsörjningsplanering planera för överlämning till förvaltning. Men innan dess kommer bland annat en digital utbildning att tas fram för de som arbetar operativt med lokalförsörjningsplanering.
2021-02-15 08:47
1 2 3 4 5  ... < >