Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ger församlingar och pastorat förutsättning att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. På den här sidan hittar du introduktion, vägledning, exempel och inspiration för att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Under kyrkomötet 2016 fattades beslutet att Svenska kyrkans ska ta ett Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Lokalförsörjningsplanering är en del av det beslutet och senast den 1 januari 2022 bör varje församling och pastorat ha en lokalförsörjningsplan. På den här sidan finns det stödmaterial som behövs för att ta fram en lokalförsörjningsplan. En bra start är att börja med introduktionen för att för grepp om vad arbetet handlar om.

Varför ska vi jobba med lokalförsörjningsplaner?

Filmen ger en introduktion till varför Svenska kyrkan ska arbeta med lokalförsörjningsplaner, hur arbetsprocessen kan vara upplagd och var man hittar mer information för att komma igång. Berättare är Lena Skoting, kyrkoherde i Säffle pastorat.

 

 Här hittar du mer introduktionsmaterial

 

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Skapad:2019-12-04 11:42:00

Vägledningen är tänkt att ge dig som ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i pastorat eller församling stöd i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Till vägledningen hör ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan utformas i ett mindre pastorat, ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019–2028”.

Läs mer om Vägledning i lokalförsörjningsplanering

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Skapad:2019-09-04 16:28:00

Här hittar du inspiration och goda exempel från församlingar eller pastorat som på olika sätt redan kommit en bit med lokalförsörjningsplanering. Att få ta del av hur andra funderat kring, och löst olika problem kan både inspirera och ge nya insikter.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanering - Inspiration och goda exempel

Foto: Pixabay

Skapad:2020-07-02 14:04:00

Nu finns ett Excelstöd för ett urval tabeller och diagram som redovisas i ”Vägledning i lokalförsörjningsplanering” och ”Lokalförsörjningsplan Kyrkbyns pastorat”. Till excelfilerna hör också en introducerade film. Använd gärna stödet som hjälp i planeringsarbetet och som inspiration för fortsatt utveckling inom församlingen/pastoratet.

Läs mer om Excelstöd

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Skapad:2020-06-09 15:33:00

Nu finns ett exempel på hur en arbets- och kommunikationsplan för att upprätta en lokalförsörjningsplan kan se ut. Exemplet är tänkt att underlätta planeringen av arbetet med lokalförsörjningsplanen i din enhet, och är ett komplement till dokumenten ”Vägledning i lokal-försörjningsplanering” och ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat”.

Läs mer om Arbets- och kommunikationsplan

Upphandlingsstöd

"Att tänka på vid upphandling av konsultstöd i lokalförsörjningsplanering" är ett stöddokument som kan vara till hjälp när en församling eller ett pastorat står inför behov av att upphandla konsultstöd i arbetet med sin lokalförsörjningsplan.

Ladda ner stödet i upphandling

 

Foto: Susanne Engmang /Ikon

Skapad:2020-04-27 10:49:00

Den här sidan vänder sig både till dig som i församling eller pastorat ska leda arbetet med lokalförsörjningsplanering eller andra delar inom Gemensamt ansvar, och till dig som är kommunikatör. Här hittar du verktyg, material, tips och goda exempel som kan vara till hjälp när du ska kommunicera med olika målgrupper

Läs mer om Kommunicera Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi

 

Foto: Alex Giacomini/Ikon

Skapad:2018-01-17 12:01:00

Har du frågor om lokalförsörjningsplanering eller projektet? Vänd dig i första hand till din stiftsrepresentant i samverkansfunktionen. Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Läs mer om Kontakt
Skapad:2019-04-25 12:09:00

Kyrkostyrelsen har beslutat om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla. Här kan du läsa mer och se beslutet i helhet.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanens innehåll

 

Artiklar om projektet

Huddinge pastorat i mål med lokalförsörjningsplaneringen

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

För ganska precis ett år sedan formades en projektgrupp i Huddinge pastorat och för en månad sedan kunde pastoratets kyrkofullmäktige klubba igenom en färdig lokalförsörjningsplan. Jerker Ekvall är församlingsherde i Trångsund Skogås församling och menar att projektet, som drivits tillsammans med Stockholms stift, har goda förberedelser att tacka för mycket.
2021-01-21 09:59

Kommunikation och dialog – två nycklar i lokalförsörjningsplaneringen
I Ovansjö-Järbo pastorat är arbetet med lokalförsörjningsplanering i en intensiv fas. Inte minst för kommunikatören och processledaren Gustav Allard som nyligen har börjat samla in medarbetarnas många tankar och funderingar kring framtiden och pastoratet. ”Vi måste få med personen i processen”, säger han.
2020-12-07 14:12

Foto: Henrik Mill

”Lokalförsörjningsplanering – ett utmärkt tillfälle att tänka fritt”
Arbetet med lokalförsörjningsplanering pågår för fullt i landet och med drygt ett år till måldatumet har målsättningar och hela lokalförsörjningsplaner börjat ta form och i vissa fall redan beslutats. I Västerås pastorat har arbetet gett kyrkoherde Daniel Eklund många insikter och tankar om framtiden.
2020-10-16 17:40

Foto: Älmhults församling

Arbetet med lokalförsörjningsplanering fortsätter
Hösten är här och arbetet med lokalförsörjningsplanering fortsätter. Som hjälp finns en vägledning och ett exempel på en lokalförsörjningsplan, och sedan i våras har ytterligare material tillkommit, bland annat ett stöd i Excel som underlättar delar av arbetsprocessen.
2020-09-29 15:03

Förankring är ledordet i Härnösands stifts lokalförsörjningsplanering
Fastighetsstrateg Christian Ferm känner en positivitet och ett lugn till arbetet med Härnösands stifts lokalförsörjningsplanering. Ett arbete där förankring är det tydliga ledordet. Tretton av stiftets församlingar är på god väg med sina lokalförsörjningsplaner och hos stiftet finns en tydlig projektplan. Men med måldatumet inom räckhåll ser Christian Ferm även konkreta utmaningar längs vägen.
2020-06-23 10:22
1 2 3 4 5  ... < >