Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ger församlingar och pastorat förutsättning att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. På den här sidan hittar du introduktion, vägledning, exempel och inspiration för att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Under kyrkomötet 2016 fattades beslutet att Svenska kyrkans ska ta ett Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Lokalförsörjningsplanering är en del av det beslutet och kyrkoordningen säger att varje församling och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. På den här sidan finns det stödmaterial som behövs för att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Foto: Ragna Tamsen

Skapad:2021-07-09 14:22:00

Utbildningen är ett komplement till befintlig vägledning i lokalförsörjningsplanering och vänder sig till dig som är processledare, kyrkoherde, förtroendevald eller på annat sätt blir involverad i lokalförsörjningsplanerna. Ida Gäskeby leder dig genom 10 filmade avsnitt. Du ser avsnitten när det passar dig och i den ordning du vill. Utbildningen hittar du på utbildningsportalen.

Läs mer om Digital utbildning i lokalförsörjningsplanering

Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Skapad:2021-10-27 11:21:00

Den 28 oktober hölls en inspirationskonferens om lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan. Dagens fokus låg på hur vi skapar goda förutsättningar för lokalförsörjningsplanering. Bland annat delade tre församlingar och pastorat med sig av erfarenheter och lärdomar från arbetet med sina lokalförsörjningsplaner. Här kan du ta del av presentationerna från konferensen.

Läs mer om Material från inspirationskonferensen i lokalförsörjningsplanering

 

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skapad:2021-02-09 16:10:00

Inom projekt lokalförsörjningsplanering har ett rikt stödmaterial tagits fram. Allt från den heltäckande vägledningen till konkreta exempel som kan användas som mallar. Materialet är användbart både för dig som ska arbeta operativt med lokalförsörjningsplanering och för dig som behöver veta vad ämnet handlar om i grova drag. I den här artikeln går vi igenom vem som har nytta av vilket material och var det finns tillgängligt.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanering – så använder du stödmaterialet

 

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Skapad:2019-12-04 11:42:00

Vägledningen är tänkt att ge dig som ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i pastorat eller församling stöd i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Till vägledningen hör ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan utformas i ett mindre pastorat, ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019–2028”.

Läs mer om Vägledning i lokalförsörjningsplanering

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Skapad:2019-09-04 16:28:00

Här hittar du inspiration och goda exempel från församlingar eller pastorat som på olika sätt redan kommit en bit med lokalförsörjningsplanering. Att få ta del av hur andra funderat kring, och löst olika problem kan både inspirera och ge nya insikter.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanering - Inspiration och goda exempel

 

Foto: Alex Giacomini/Ikon

Skapad:2018-01-17 12:01:00

Har du frågor om lokalförsörjningsplanering? Vänd dig i första hand till ditt stift. Här hittar du kontaktuppgifter.

Läs mer om Kontakt

Skapad:2019-04-25 12:09:00

Kyrkostyrelsen har beslutat om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla. Här kan du läsa mer och se beslutet i helhet.

Läs mer om Lokalförsörjningsplanens innehåll

Foto: Susanne Engmang /Ikon

Skapad:2020-04-27 10:49:00

Den här sidan vänder sig både till dig som i församling eller pastorat ska leda arbetet med lokalförsörjningsplanering eller andra delar inom Gemensamt ansvar, och till dig som är kommunikatör. Här hittar du verktyg, material, tips och goda exempel som kan vara till hjälp när du ska kommunicera med olika målgrupper

Läs mer om Kommunicera Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi

Artiklar om projektet

Församlingshemmet blev en stor tillgång för Floby pastorat

Gökhems församlingshem gick från att vara en sliten, äldre fastighet till en upprustad sådan med mysiga lägenheter som dessutom ger en rejäl hyresintäkt. – Ibland är det för stort fokus på att göra sig av med fastigheter. Här valde vi att utveckla istället för att avveckla, säger Michael Steneros, fastighets- och kyrkogårdschef i Floby pastorat.
2022-05-05 15:12

Foto: Shutterstock

Allt fler färdiga lokalförsörjningsplaner att inspireras av
Nu finns över 200 fastställda lokalförsörjningsplaner i Svenska kyrkan visar en nyligen gjord temperaturmätning. Det ger goda möjligheter till inspiration för de som ännu arbetar med sin plan, menar Anna-Karin Engström, chef för avdelningen för fastigheter, kulturarv och service på kyrkokansliet i Uppsala.
2022-05-05 15:11

Foto: Mia Andersson

Viktigt med en begriplig lokalförsörjningsplan
En gedigen omvärldsanalys och en tydlig tidsplan har legat till grund för Vallentuna församlings arbete med lokalförsörjningsplanen. Planen blev klar i juni 2021 och godkändes av kyrkofullmäktige i november samma år.
2022-05-05 15:10

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Projektet Lokalförsörjningsplaner avslutas men arbetet fortsätter
Vid årsskiftet går projektet Lokalförsörjningsplaner i mål. Projektet är en del av Kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar, och uppdraget att ta fram vägledning och annat stödmaterial som nationell nivå haft tillsammans med stiften är nu slutfört. I pastorat och församlingar däremot, har arbetet med lokalförsörjningsplaner bara börjat och kommer att fortsätta många år framöver när planerna blir en viktig del av det strategiska arbetet.
2021-12-22 16:34

”Det handlar om vilken typ av kyrka vi vill vara i framtiden”
Säffle pastorat håller på med de sista finputsningarna på sin lokalförsörjningsplan som tillträdande kyrkofullmäktige ska besluta om efter årsskiftet. Den främsta nyckeln till ett lyckat arbete enligt kyrkoherde Lena Skoting, har varit att föra en kontinuerlig dialog med församlingsråd och personal.
2021-12-22 16:33
1 2 3 4 5  ... < >