Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Undervisa när tillfälle ges!

  Jesusskulptur. Lärande och undervisning

  Jesusskulptur. Lärande och undervisning Foto: Magnus Aronson

  Programmet Lärande och undervisning samlar och utvecklar Svenska kyrkans arbete med lärande och undervisning. Syftet är att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition hos många människor.

  Detta intranät uppdateras inte längre. Information om arbetet med lärande och undervisning finns istället på Kornet.  

  Programmet engagerar hela kyrkan och samordnas från nationell nivå. 

  Svenska kyrkan vill att kristen tro ska vara bärande och meningsfull i människors liv. Men i dag är trons verklighet känd, upplevd och levd av allt färre. Alltså behöver kyrkan kraftsamla kring undervisningsuppdraget.

  Det handlar både om att möta människor med trons existentiella tilltal och att göra kristen tradition och kulturarv levande, intressant och tillgängligt. 

  Stärk och utveckla kyrkans undervisning!

  Programmet Lärande och undervisning är långsiktigt och omfattar alla nivåer i Svenska kyrkan: landets församlingar och pastorat, i stiften och på nationell nivå. Satsningen ska stödja och utveckla kyrkans systematiska och sammanhållna arbete med undervisning i kristen tro.

  En utgångspunkt för programmet är att undervisning redan pågår: i församlingarnas gudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmandundervisning, barnverksamhet, samtalsgrupper och inte minst i ett rikt kultur- och musikliv. Också på stiftsnivå drivs strategiska projekt som på olika sätt fokuserar kunskap och lärande. 

  Undervisa där människor möter Svenska kyrkan

  ​Programmet har en gemensam inriktning men de olika stiften lägger upp sitt arbete på olika sätt. Arbetet utformas efter tre linjer, som motsvarar de arenor där människor möter Svenska kyrkans undervisning. Programmet ska utveckla den undervisning som bedrivs

  1. i församlingen 
  2. på digitala arenor
  3. i det offentliga rummet.

  I linje 1 utvecklas under 2020 och 2021 en digital resursbank för församlingarnas undervisning. I linje 2 tar programmet fram nya texter om kristen tro på Svenska kyrkans nationella webb. Linje 3 fokuserar på kyrkans medverkan i offentligheten. Stiften deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet.

  Tro och tradition behöver tolkas för att bli meningsfull​

  Lärande och undervisning har alltid haft en central plats i kyrkans historia. För Svenska kyrkan är reformationen en viktig teologisk och pedagogisk utgångspunkt. Luthers lilla katekes var ett för sin tid radikalt pedagogiskt hjälpmedel för att församlingen skulle kunna lära sig mer om kristen tro. Tro och tradition behöver tolkas, översättas och knyta an till människors liv för att bli meningsfull.

  I en tid när kunskapen om kristen tro är fragmentarisk är det viktigt att kyrkan talar om tron som helhet. Och i en värld som präglas av mångfald kan trons språk inte vara ett, utan behöver vara många. Kyrkans undervisning måste vara både bred och djup, så att den kan bli angelägen för många människor, oavsett ålder, intresse, förkunskaper och kyrklig vana.

  Lärande och undervisning för alla och med allas bidrag 

  Målgrupp för kyrkans undervisning är alla. Utifrån sin geografiska församlingssyn har Svenska kyrkan ett ärende till var och en inom församlingens gränser. Det gäller också lärande och undervisning, oavsett om det handlar om trons tilltal, trons fördjupning eller tillgång till det gemensamma kulturarvet (Bibeln, arkitektur, konst, musik, litteratur).

  Svenska kyrkan har många mötesplatser – kyrkliga handlingar, öppna förskolor, körer – där vi kan tala om kristen tro. De ger unika möjligheter att konkretisera en av programmets deviser: Undervisa när tillfälle ges! Naturligtvis måste denna folkkyrkliga strävan att nå många balanseras av respekt för människors religiösa identitet, frihet och egna val.

  Lärande och undervisning är en uppgift för hela kyrkan, ideella, förtroendevalda och anställda. Undervisningens grundläggande frågor – vad, varför, vilka och hur – ger riktning och redskap. Allas bidrag behövs i detta gemensamma arbete. ​

  Kontakt

  Ta gärna kontakt med stiftsreferensgruppen eller team lärande.

  På gång i programmet Lärande och undervisning

  De får Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris
  Kyrkostyrelsen har beslutat att tilldela Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris till Forsa-Högs församling, Uppsala stift, och Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde i Hagfors pastorat i Karlstads stift.
  2022-10-11 11:16
  Nytt i resursbanken: Material för att undervisa om dopet
  I resursbanken för lärande och undervisning finns nu stödmaterial för dopsamtalet och ett samtalsupplägg för vuxna om dopet.
  2022-08-11 10:21
  Appen De hundra kyrkornas ö - en presentationsfilm
  Här presenterar Visby stift sin app De hundra kyrkornas ö: en av de särskilda satsningar på lärande och undervisning som stiftet gör.
  2022-04-12 10:35
  1 2 3 4 5  ... < > 

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anders Rune, Lärande och undervisning
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-10-19
  X
  Dokumentid: 1396928- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527