Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Material om naturens rättigheter

  I kyrkans trosbekännelse bekänner vi tron på Gud som ”skapare av himmel och jord”. För Svenska kyrkan är frågor om natur, klimat och rättvisa viktiga. Kyrkomötet 2019 beslutade att inom ramen för programmet Lärande och undervisning lyfta frågan om klimat och naturens rättigheter. Här finns nu tre dokument som är tänkta att fungera som kunskapsunderlag och stöd för fortsatta samtal i församlingar och andra sammanhang.

   

  Ljus över fjällandskap med flod i mitten

  Foto: Alex Giacomini

  Tanken på skapelsens enhet och samhörighet är en grundbult i kristen tro. Människan är en del av Guds skapelse och har till uppgift att leva i samklang med djur, natur och klimat. Samtidigt vet vi att naturen genom hela historien har utnyttjats och skövlats av just människan. Vår tids klimatkris har föregåtts av århundradens krig, exploatering och miljöförstöring.  

  I klimatkrisens tid är det alldeles tydligt att människan måste förändra sitt förhållningssätt till den skapelse som hon är en del av och har uppdraget att värna. Det gäller praktiskt och politiskt, men också idémässigt. Här har kristen teologin mycket att bidra med. Ekologisk teologi och urfolksteologi är några källor till nytänkande. Ett annat spår är resonemangen om naturens rättigheter.

  Ta del av material för reflektion och diskussion

  Under hösten 2021 publiceras tre dokument, som stöd för reflektion och diskussion: 

   

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Maria Södling, Avdelningen för kyrkoliv
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-02-24
  X
  Dokumentid: 1557888- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527