Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Linje 3. Undervisning om kristen tro i det offentliga rummet

  Sara Parkman på konserten Vesper i pandemins tid.

  Vesper i pandemins tid med Sara Parkman Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

  Många människor möter kristen tro i kyrkans kulturverksamhet och kulturarvsarbete.

  Programmet Lärande och undervisning beskriver kunskap om kristen tro på olika sätt. Undervisning sker genom evangeliets tilltal i gudstjänst och förkunnelse. Men undervisning handlar också om att förmedla kristen tradition, kultur och kulturarv till många människor.  

  Genom historien har människans förståelse av Gud och sig själv uttryckts i konst, arkitektur, textil, liturgi, drama, dans, film, musik och litteratur. Så är det också idag. Varje vecka året runt sker mänskliga möten och konstnärliga gestaltningar av tro och liv, samhälle och etik i landets församlingar. 

  Idag är Sverige ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Svenska kyrkan befinner sig mitt i samhällets pågående samtal om vad det innebär att vara människa, skapad av Gud och med ansvar för livet tillsammans med andra.       

  Tillgång till kulturarv 

  I kulturdebatten beskrivs ofta medborgarnas likvärdiga tillgång till samhällets kulturarv  som en demokratisk rättighet. Också i Svenska kyrkans kultur- och kulturarvsarbete är tillgänglighet ett nyckelord. Förutsättningen för att människor ska kunna ta del av kyrkans kulturarbete är att det görs tillgängligt. Här talar programmet Lärande och undervisning om undervisning som tillgängliggörande

  Alla har rätt till en meningsskapande historia - också kyrkans. En generös förståelse av kunskap och undervisning är viktig i samverkan med andra samhällsaktörer, i allt från skolklassers besök i kyrkan till besöksnäring och turism.  

  Stöd för kontakter med skolan

  Många församlingar har en omfattande verksamhet tillsammans med skolan för att bidra till elevernas kunskap och upplevelse av kyrkans berättelse och miljöer. Men arbetet ser olika ut i olika församlingar.  Under 2020 och 2021 tar nationell nivå fram ett material för att stödja de församlingar som vill utveckla sina kontakter med skolan, naturligtvis inom de ramar som lagstiftning och skolans önskemål sätter. 

  Tillhörighet genom att göra tillsammans

  Slutligen rymmer kunskap och lärande också en social dimension, en upplevelse av tillhörighet. Att få ta del av olika traditioner, också kyrkans, är något mer än att lära sig och känna till på ett sakligt plan.  

  Att tillsammans med andra sjunga Den blomstertid nu kommer går utöver att känna till text, melodi och psalmens tillkomst. Undervisning som tillhörighet handlar om förtrogenhet och praktisk kunskap, att lära sig genom att göra tillsammans med andra.   

  Stora bidrag till kulturlivet 

  Svenska kyrkans församlingar utgör en landsomfattande kulturell infrastruktur. Inte minst gäller det kyrkans musik och musiker, som ofta är en motor i det lokala kulturlivet. Men församlingarnas kulturarbete består också i drama, dans, konst och film. Konsthantverk och handarbete har en särskild plats i Svenska kyrkan.  

  Under hösten 2020 uppmärksammades kyrkans kulturliv i en särskild satsning med koppling till programmet Lärande och undervisning. Syftet var att synliggöra Svenska kyrkan som en av landet största kulturaktörer och samverkanspartner inom det kulturella området.  

  2020 års kultursatsning bestod av två delar. Den ena delen handlade om att synliggöra omfattningen och det samhällsekonomiska värdet av kyrkans arbete med kultur och kulturarv. Analysföretaget Ramboll har tagit fram rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv, där man beräknar det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans kulturverksamhet till 2,3 miljarder kronor om året. Utöver detta tillkommer ekonomiska spridningseffekter på ytterligare 2,7 miljarder kronor. De största områdena gäller förvaltning och utveckling av det gemensamma kulturarvet och musikverksamheten inom Svenska kyrkan. 

  Här finns ett samtal om Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv med ärkebiskop Antje Jackelén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind på Bokmässan (25/9 2020). 

  Den andra delen av kultursatsningen bestod i att under sommaren och hösten 2020 lyfta Svenska kyrkan som digital kulturaktör i coronatid. Svenska kyrkan stänger inte ned, utan ställer om.  

  Exempel från kultursatsningen 2020 

  2020 års kultursatsning möjliggjorde en bredd av digitala produktioner runt om i landet. Här möter ett urval:    

   

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anders Rune, Lärande och undervisning
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-11-12
  X
  Dokumentid: 1509263- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527