Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Katekumenat: vuxenväg till tro

  Katekumenatet är en rörelse inom Svenska kyrkan som vill visa dagens människor en väg till tro och samtidigt erbjuda församlingar ett sätt att samtala om tro och liv som tar sin utgångspunkt i människors nyfikenhet och erfarenhet.

  Frågor till individen

  Har du en längtan? Längtar du efter en tro? Var finns platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existentiella frågor?  Är du nyfiken på kyrkan och dess 2000-åriga tradition av tro? Hur gör du när livet själv ställer frågor: Vad är meningen med mitt liv? Vad är egentligen viktigt? 

  Söker du ett sammanhang där dina frågor om tro och liv står i centrum och där din erfarenhet tas på allvar och delas av flera? Vart kan jag vända mig om jag som vuxen skulle vilja uppdatera konfirmationstiden? Är du trött på de färdiga svaren? 

  Du är inte ensam! Många människor idag längtar efter fördjupning och att de egna livsfrågorna ska tas på allvar i en församling.   

  Frågor till församlingen

  Har ni i församlingen sökt efter ett sätt att tala om kristen tro så att det når människor idag? Hur har det gått? Vill ni prova en väg som många gått tidigare och som förändrar så väl individer som församlingar? Är ni öppna för den förnyelse som kommer av att nya människor ansluter sig? 

  Har församlingen någon beredskap när vuxna människor hör av sig och vill konfirmeras? Eller döpas? Vad erbjuder ni dem som söker sig till församlingen och säger att de skulle vilja bli medlem i Svenska kyrkan? 
  Kan det ibland kännas svårt?  

  Er församling är inte ensam! Många i Svenska kyrkans församlingar längtar efter att få vara en välkomnande församling, att få kontakt med vuxna människor, sökare som kyrkan inte når.   

  Svaret både på individers och församlingars frågor kan vara katekumenatet.

  Centrala punkter om katekumenatet

  Katekumenatet är en rörelse inom Svenska kyrkan som vill visa dagens människor en väg till tro och samtidigt erbjuda församlingar ett sätt att samtala om tro och liv som tar sin utgångspunkt i människors nyfikenhet och erfarenhet.  

  Några centrala punkter:

  • Alla är lika viktiga 
   Varje människa har något att bidra med – och alla är lika mycket värda och lika viktiga! Så kan den pedagogiska och teologiska grundhållning, som genomsyrar katekumenatet, sammanfattas.  Du är viktig!

  • Vilket konstigt ord! 
   Vägen vi gemensamt går kallas ”katekumenat”- ett ord som i den unga kyrkan användes för den som sökte vägledning och kunskap inför sitt dop och sitt upptagande i kyrkan. I vår tid har ordet fått en vidgad betydelse och innefattar också vuxna människor som vill konfirmeras, påminnas om sitt dop och söker en personlig tro eller andlig fördjupning.  
   En person som är med i en katekumenatgrupp kallas ”katekumen”. Ordet ”katekumenat” är grekiska och betyder ”person som genomgår undervisning”.  

   Tänk på reformatorn Martin Luther. När han på 1500-talet ville göra kristendomen mer tillgänglig så skrev han en liten bok, Lilla Katekesen. Skriften användes i kristendomsundervisningen i vårt land i många hundra år och betydde just det – undervisning. Idag handlar katekumenatet mer om undervisning som lärande genom samtal, delande och gemenskap. 

  • Dop
   Kanske blev du aldrig döpt eller konfirmerad? Kanske funderar du på att bli det som vuxen istället? Eller så är det så att konfirmationstiden var länge sedan och du minns inte längre så mycket av det som det då talades om. Du är helt enkelt nyfiken och vill veta vad kristen tro är? Vare sig du känner dig osäker eller tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i en katekumenatgrupp.
     
  • Fortsättningen ser olika ut
   Tiden i katekumenatet kan leda vidare på många olika sätt. Det kan leda till dop, doppåminnelse eller konfirmation, men det innebär inte att du som deltagare förbinder dig till något av detta. Meningen är att du ska få den tid du behöver för att själv kunna ta ställning. Kanske leder det till medlemskap i Svenska kyrkan och fördjupat andligt liv och delad gemenskap i en församling. 

  • Samtal och delande
   Undervisningen och samtalen utgår från de frågor som du och de andra i gruppen har, och det finns gott om tid för gemensamma samtal. På så sätt kan du i din egen takt ta ställning till om den kristna tron och kyrkan är en plats där du kan finna fördjupning. Lärandet sker genom delande av erfarenheter mer än genom direkt undervisning.   

  Vandra tillsammans ett läsår

  Katekumenatstiden är begränsad, har en start och en avslutning. Oftast är vandringen tillsammans under ett läsår med start i augusti/september och avslutas innan sommaren men kan också se ut på annat sätt.  

  Katekumenatstiden innehåller fyra moment/tider: 

  1. Välkomnandets tid. Vem är du – vem är jag? Här står det vi alla bär med oss i fokus. 
  2. Fördjupningens tid. Vad är kristen tro  Vad är kristet liv? Här får sådant som bönen och det vi vill upptäcka i kristen tro mer plats. 
  3. Bekräftelsens tid sker ofta runt påsk. Den som inte är döpt/konfirmerad kan bli det då. Alla i gruppen får möjlighet att bekräfta sitt dop. 
  4. Fortsättningens tid. Den avslutande tiden handlar om att reflektera över de insikter som gjorts under året och vad det kan betyda i framtiden. Vad vill jag utveckla och vad är min uppgift? Vad kan församlingen erbjuda framöver? 

  Denna sista tid avslutas med en sändningsgudstjänst som markerar avslutningen på årets katekumengrupp. 

  Dessa fyra perioder firas med varsin liturgi, som en del i en gudstjänst. Liturgierna vill uttrycka var vi är i livet och utformningen sker i samråd med gruppen.

  Medvandrarskap

  Medvandrarskapet uttrycker den attityd som kännetecknar katekumenatet: delande i gemenskap. Gruppen vandrar tillsammans in i livets frågor och delar viktiga saker med varandra. Tillit och respekt är därför mycket viktigt. Det som nämns i gruppen stannar i gruppen.  Gruppen består först och främst av katekumenerna, deltagarna som anmält sig att vara med. Oftast är en katekumengrupp inte större än sex personer. Därtill kommer en ledare, som kan vara ideell eller anställd. I gruppen finns också några medvandrare. Det är medmänniskor som varit aktiva i kyrkan en längre eller kortare tid och som finns med för att dela katekumenernas tankar på vägen. En del av medvandrarna har kanske själva varit katekumener.  En av församlingens präster är knuten till gruppen, följer gruppen, finns med vid liturgierna och finns som resurs i samtal och undervisning. 

  Till den enskilde

  Låter detta som något för dig? Flera församlingar i Svenska kyrkan har katekumengrupper. Hör av dig om du vill veta mer eller komma i kontakt med en församling som kan erbjuda katekumenat.

  Till församlingen

  Skulle detta kunna vara något för er församling? Det finns ett nätverk som vill stötta församlingar som vill arbeta med katekumenatet. Ta kontakt för inspiration och stöttning. Det ordnas regelbundet utbildningar i hur det går till att starta och arbeta med katekumenatet. 

  Läs mer på katekumenatets hemsida

     

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Maria Wingård, Lärande och undervisning
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-09-10
  X
  Dokumentid: 1396543- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527