Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Digital resursbank

  Varje dag görs massor av insatser i församlingar, stift och på nationell nivå för att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition. Nu bygger vi upp en digital resursbank för att var och en ska kunna hämta stöd och material för att undervisa vid alla tillfällen som ges. Kanske har du exempel att bidra med?

  En del i programmet Lärande och undervisning är att utveckla en digital resursbank för Svenska kyrkans arbete med lärande och undervisning. Arbetet hålls ihop på nationell nivå, i nära samarbete med stiftsreferensgruppen för lärande och undervisning.   

  Stöd för att undervisa när tillfälle ges 

  I resursbanken ska du kunna hitta material för att undervisa om kristen tro och tradition, i olika former och för olika målgrupper och situationer. Här ska du kunna hämta tips och dela erfarenheter kring lärande och undervisning.    

  Resursbanken ska:   

  1. Ge fler tillgång till metoder och material för att undervisa när tillfälle ges. I resursbanken ska du kunna hämta material, metoder och stöd för lärande och undervisning om kristen tro och tradition, oavsett vilken roll du har. Det gäller både den planerade verksamheten i församlingen och när du hamnar i ett spontant samtal om kristen tro. 
  2. Göra det lätt att dela och ta del av goda exempel på metoder och material. Exemplen kommer sannolikt till stor del från församlingarna. 
  3. Driva hela Svenska kyrkans engagemang i undervisning genom att tillhandahålla gemensamma utgångspunkter och förhållningssätt, lyfta angelägna frågor samt introducera nyheter.    

  I oktober 2020 sker tester i en första pilotfas. Därefter kommer kravställning och utveckling, och resursbanken blir tillgänglig under 2021. 

  Material som kommit in till resursbanken 

  En del övergripande material ska nationell nivå ta fram, men framför allt kommer innehållet att komma från det gedigna och breda undervisningsarbete som redan bedrivs i församlingarna.Här är ett antal exempel på material som redan har kommit in. 

  Exempel på material

  Stiftsreferensgruppen för lärande och undervisning är naturligtvis involverad i insamlingsarbetet, och samlade erfarenheter från Dela tro – dela liv ska finnas med.  ​

  Det här materialet ryms i resursbanken

  Programmet uppmanar alla nivåer i kyrkan att bidra med innehåll. Hur ser det ut där du är? Har ni uppskattade studiecirklar, bra sätt att bjuda in nyblivna föräldrar till dop, spännande konfirmandövningar, pedagogiska kyrkorumsvandringar eller något helt nytt sätt att få människor att närma sig tron fast de inte trodde att de var intresserade? Hör av dig! Du behöver inte ha perfekta formuleringar, dela med dig av det du har helt enkelt.  

  Bidragen kan till exempel vara: 

  • Konkreta metoder, till exempel Godly Play och Helande trädgård​. 
  • Förslag på hela upplägg, till exempel vandringar i kyrkorummet.​ 
  • Materialtips, till exempel böcker om barn och sorg, filmer som kan vara grund för diskussioner​. 
  • Hjälp att strukturera arbetet med lärande och undervisning​. 
  • Kompetensutveckling i teologi, pedagogik och kommunikation kopplad till undervisning

  Välkommen att skicka ett mejl till team lärande med ditt tips eller bidrag.​

   

  Pilot i intranätprojektet hösten 2020

  Under vintern 2019/2020 gjordes en förstudie för att kartlägga vilka funktioner som resursbanken behöver ha. En viktig del var kontakter med stifts- och församlingsmedarbetare, inte minst ett trettiotal församlingsbesök som team lärande genomförde tillsammans med stiften hösten 2019. Materialet som kom fram sammanställdes till en kravbild som stämdes av med medarbetare på IT-enheten och kommunikationsavdelningen.   

  Förstudien ledde fram till ett beslut om att resursbanken ska använda samma tekniska plattform som det kommande intranätet (Microsoft 365 inklusive publiceringsverktyget Sharepoint online) och ingå som en pilot i intranätprojektet. De samlade kraven matchar väl de tekniska möjligheterna och det finns flera fördelar med att ingå i samma plattform, bland annat: 

  • Redaktörerna kan använda samma publiceringsverktyg. 
  • Möjligt att koppla ihop sökfunktionen på intranätet och resursbanken så att användaren kan välja att söka på flera  delar av intranätet samtidigt. 
  • Det blir effektivt att bygga upp liknande interaktionsdesign på båda webbplatserna vilket gör att användarna lättare kan navigera och känna igen sig. 
  • Resursbanken får bra fart i utvecklingen och det blir resurseffektivt då den blir pilot under framtagandet av det nya intranätet.
  • Resursbanken använder beprövad standardfunktionalitet och kan därför hänga med i den kontinuerliga utvecklingen, det blir inga speciallösningar som är svåra att förvalta.    

  Resursbanken behöver fyllas med bra innehåll (texter, metoder, idéer, material av olika slag) och ju mer som finns på plats redan under hösten, desto fler funktioner och möjligheter kan vi använda piloten för.   

   

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Maria Södling,
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-09-24
  X
  Dokumentid: 1498031- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527