Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Valnämndsmaterial

  Valnämndsmaterialet och pandemimaterialet levereras till valnämnderna mellan 9-13 augusti. Det finns fortfarande möjlighet att beställa extra material om behov uppstår. Resultatbilagor och grupp- och kandidatförteckningar skickas ut 23-25 augusti och röstlängder skickas ut 13-14 september.

  Tilläggsbeställningar av bland annat valnämndsmaterial görs genom att kontakta oss direkt på kyrkoval@svenskakyrkan.se. Räkna alltid med några dagars leveranstid för att säkerställa att produkterna kommer fram i tid.  

  Pandemimaterial

  I det bassortiment av pandemimaterial som Kyrkostyrelsen står för ingår:

  • hostskydd/plexiglas,
  • handdesinfektion,
  • ytdesinfektion
  • visir

  Församlingen/valnämnden får själva köpa in om de önskar någon annan produkt utöver det som ingår i bassortimentet.  

   

  I menyn till höger går det enkelt att skriva ut några av blanketterna.  

   

  Distribution av valnämndsmaterial till vallokal och röstningslokal 

  Valnämnden ansvarar för transport av valnämndsmaterialet till vallokal och röstningslokal, och även för att ta emot och överlämna materialet från vallokal och röstningslokal till stiftsstyrelsen när den preliminära rösträkningen är färdig. Logistiken för detta bör planeras för i god tid. Kyrkostyrelsen står för kostnaden för valnämndsmaterial.   

   

  För mer information och för beskrivning av valnämndmaterialet se Valhandboken för valnämnder kapitel 6 Material. ​​

  --------------------------------------------------------

  I slutet av februari 2021 fick varje valnämnd en blankett med ett beställningsförslag på det valnämndsmaterial som ska användas i vallokaler och röstningslokaler. Blanketten skickades till valnämndens ordförande. 

  Valnämnden behöver skicka tillbaka detta beställningsförslag, med eller utan ändringar, till valkansliet senast den 31 mars 2021. Senast detta datum behöver också rätt leveransadress för valnämnden finnas registrerad i Kyrksam. Kontakta personal i din församling/ditt pastorat för att lägga till eller korrigera uppgifter i Kyrksam. Beställningsförslaget kan scannas in och skickas via:

  • e-post till kyrkokansliet.valnamndsmaterial@svenskakyrkan.se eller
  • postas till:
       FRISVAR
       Trossamfundet Svenska kyrkan - Kyrkoval 2021,
       20521820,
       758 55 Uppsala

  Majoriteten av valnämndmaterialet skickas ut till valnämnder mellan 9-13 augusti, med undantag för resultatbilagor och grupp- och kandidatförteckningar som skickas ut 23-25 augusti. Röstlängder kommer att skickas ut 13-14 september.

  För att respektive valnämnd ska kunna vara beredd med personal och lagerutrymme för att kunna ta emot den stora leveransen så kommer en avisering via brev att ske cirka en vecka för leverans. Leveransen sker till den leveransadress som har registrerats i Kyrksam direkt under valnämnden. Utkörningen planeras efter postnummer av distributören och det är därför viktigt att dessa är korrekt registrerade.

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-08-24
  X
  Dokumentid: 1276720- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277