Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Valnämndernas arbetsområde

  Valnämnden har det lokala ansvaret för att genomföra valet och behöver få tillgång till personal och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.

  Det ska finnas en valnämnd för varje ekonomisk enhet på pastorats- eller församlingsnivå.

  Valnämnden har det lokala ansvaret för att genomföra valet och behöver få tillgång till personal och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.

  Det är stiftsstyrelsen ansvar att utbilda valnämnderna. Valnämnden ska biträda stiftsstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser utfärdade av kyrkostyrelsen.

  Det är viktigt med ett gott samarbete på alla nivåer och att valnämnderna får de resurser som krävs i församlingarna och pastoraten för att kunna genomföra valet. Det har blivit tydligare i bestämmelserna att valnämnden ska ha tillgång till personal och övriga resurser i den omfattning som behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter. Församlingen eller pastoratet ska svara för kostnaden för valnämndens verksamhet.

  Nytt inför kommande val är att

  • kyrkoherden har rätt att vara med på valnämndens sammanträden.   
  • utbildningskrav införs även för valförrättare och röstmottagare inför varje val.

  Registrera uppgifter om vilka personer som ingår i valnämnden i Kyrksam. I de nya bestämmelserna från hösten 2019 står att alla i valnämnden ska registreras. Det är viktigt med korrekta kontaktuppgifter till valnämnden så att information och material når fram på utsatt tid. Läs mer om att registrera i Kyrksam.

  Arbetsordning för valnämnden

  Förslag till arbetsordning för valnämnden, med kommentarer (pdf, 4 sidor)

  Skapad:2020-02-02 15:31:00

  Här finns en checklista med översiktliga uppgifter för valnämnden. Uppgifterna kan utföras i olika tidsföljd, vissa uppgifter har regelstyrda datum att förhålla sig till.

  Läs och ladda ned valnämndens checklista
  Skapad:2020-02-02 15:57:00

  Om en ändrad indelning innebär att en ny församling eller ett nytt pastorat bildas ska också en ny valnämnd utses för den nya församlingen eller pastoratet.

  Läs om Valnämndens sammansättning och ansvarsområde
  Skapad:2020-02-02 16:30:00

  Valnämnden ska utse valförrättare och röstmottagare och utbilda dem. Valnämnden ansvarar också för att se till att vallokaler och röstningslokaler har den utrustning som krävs.

  Läs om valnämndens viktiga beslut och arbetsuppgifter
  Skapad:2020-02-02 16:14:00

  Valnämnden har ett ansvar för att ge allmän information om kyrkovalet, ge information om förtidsröstning, röstning i vallokal och bud- och brevröstning. Valnämnden måste också se till att det är skyltat ordentligt både vid och i röstningslokalerna och vallokalen.

  Läs om Valnämndens särskilda informationsansvar

   

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2020-05-07
  X
  Dokumentid: 1475983- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277