Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Registrera vallokaler och röstningslokaler

  Det är valnämnden som beslutar om vilka lokaler som ska vara vallokal respektive röstningslokal samt deras placering och öppettider.

  Vallokaler och röstningslokaler 

  För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal öppen på valdagen. Flera valdistrikt, inom en församling, kan dela på vallokal. Om så sker så behöver det tydligt finnas separata valurnor för varje valdistrikt.  

  Det ska också finnas minst en röstningslokal inom valnämndens ansvarsområde (dvs pastorat eller församling som inte ingår i pastorat) under hela den period som förtidsröstning pågår.  

  Allt utifrån den indelning som gäller från och med 1 januari året efter valåret.  

  Beslut om vallokaler och de röstningslokaler som ska vara öppna på valdagen ska fattas först, eftersom dessa adresser ska finnas med på röstkortet.

  • Senast den 1 april ska valnämnden ha beslutat och registrerat uppgifter om dessa lokaler i vallokalssystemet.  
  • De röstningslokaler som har öppet innan valdagen ska registreras i vallokalssystemet senast den 20 augusti.  

  Manualer och inloggning till Vallokalssystemet

   

  Vallokalen

  Vallokalens öppettider enligt regelverket:

  • Vallokalen är öppen klockan 18.00-20.00 och den stänger klockan 20.00. Detta gäller utan undantag.
  • Vallokalen ska vara öppen minst fyra timmar mellan 09.00 och 18.00.
  • Vallokalen ska vara stängd under huvudgudstjänst. 

   

  Röstningslokaler

  • Röstningslokaler ska vara öppna under minst två sammanhängande timmar.   
  • En av röstningslokalerna inom valnämndens ansvarsområde ska vara öppen minst två sammanhängande timmar per dag den 6-11 september samt 13-19 september.
  • Dessutom hålla öppet minst en dag vardera vecka kl.17.00-20.00   

  På valdagen ska en röstningslokal inom valnämndens ansvarsområde ha öppet för röstmottagning under den tid som gäller för en vallokal

  • Minst fyra timmar mellan kl.9.00 och 18.00
  • Samt mellan kl.18.00 och 20.00    

  Det kan vara samma röstningslokal före och på valdagen, men det behöver inte vara det.

   

  Vallokalssystemet

  Registreringen av vallokaler och röstningslokaler sker i Vallokalssystemet. Samma system som användes för handläggning av valdistrikt. Uppgifterna i Vallokalssystemet ligger till grund för information på röstkortet och i röstlängden samt för sökningen av vallokaler och röstningslokaler på webben för allmänheten.  

  Period 2: 25 februari -  1 april 2021 → Vallokaler och röstningslokaler öppna på valdagen  

  Period 3: mitten av april -  20 augusti 2021 → Röstningslokaler öppna innan valdagen    

  Under period 2 registreras alla vallokaler och röstningslokaler som ska vara öppna på valdagen. Dessa kommer att tryckas på röstkortet.  

  Obs! Om beslut är fattade så går det bra att registrera röstningslokaler öppna innan valdagen redan under period 2.  

  Innan period 3 startar görs ett kort stopp i Vallokalssystemet för att ställa om till nästa registreringsperiod.  ​

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-05-05
  X
  Dokumentid: 1528444- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277