Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkoval 2017 - valwebben

  Utlandskyrkan

  Här finns information som riktar sig till personal i Svenska kyrkan i utlandet angående kyrkovalet 2017, för röstberättigade som är kyrkobokförda i Sverige men bor/vistas utomlands.

  Rösträtt

  För att ha rösträtt i kyrkovalet ska man tillhöra Svenska kyrkan, fyllt 16 år senast den 17 september 2017 (valdagen) och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige (den 18 augusti när röstlängden fastställs). De som inte är kyrkobokförda i Sverige är inte röstberättigade.

  Det finns dock de som är kyrkobokförda i Sverige men vistas utomlands i samband med att valet äger rum och som av det skälet kan ha svårt att utnyttja sin rösträtt. Den som befinner sig utomlands kan brevrösta.

  Röstkort

  Röstkortet skickas till röstberättigades folkbokföringsadress och ska vara framme senast den 30 augusti. För att öka möjligheten att kunna nyttja rösträtten går det att beställa nytt röstkort på webben, detta kan ske från den 25 augusti 2017. Det nya röstkortet skickas då elektroniskt till den utlandsförsamling som väljaren önskar. Det är viktigt att den som lämnar ut röstkortet försäkrar sig om att det görs till rätt person.

  Brevröstningspaket

  Det material som behövs för brevröstning finns samlat i ett ”brevröstningspaket”. För att kunna brevrösta behövs också väljarens röstkort samt två vittnen som ska ha fyllt 18 år. I varje brevröstningspaket finns en detaljerad information om hur det går till att brevrösta.

  I brevröstningspaketet finns också ett kuvert för svarspost för att skicka en brevröst till stiftsstyrelsen. Detta gäller dock inte vid brevröstning från utlandet. I det fallet ska brevrösten skickas till kyrkostyrelsen så att den är framme senast onsdagen den 13 september 2017. Den som skickar sin röst från utlandet ska lägga brevrösten tillsammans med röstkortet i ett vanligt kuvert och skicka det till: Kyrkovalet, Svenska kyrkan S-751 70 Uppsala.        

  Brevröstningspaket hos utlandskyrkan

  Det ska finnas ett antal brevröstningspaket hos varje utlandskyrka. Det är utlandskyrkan som ansvarar för att beställa brevröstningspaketen. De uppskattar antalet, lämpligt brukar vara ca 15-35 stycken. Det skickas ett meddelande via e-post från Valkansliet i april 2017 om beställning av brevröstningspaket. Utlandskyrkan meddelar antal och leveransadress senast 1 maj till: kyrkokansliet.valnamndsmaterial@svenskakyrkan.se
  Information medföljer om hur brevröstningspaketen ska användas.

  Redaktör
  Johan Nilsson, Svenska kyrkan Uppsala
  Innehållsansvarig
  Anki Bondesson, Kyrkoval 2017 - valwebben
  Uppdaterad
  2017-03-15
  X
  Dokumentid: 1285660- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277