Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Kris och beredskap

  Stöd till valnämnder och stift i kris- och beredskapsarbetet

  Säkerhetspolisens handbok: Personlig säkerhet riktar sig till dig som är politiskt aktiv eller på annat sätt befinner sig i en utsatt yrkesgrupp. Handboken ger exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Där behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat.

  Beredskapsförberedelser för arrangemang ger stöd i förberedelsearbetet för valnämnder.

  Riskanalys är en mall för hur du kan arbeta konkret med riskanalyser i valnämnden. Vill du ha riskanalysen som excelfil, maila kyrkoval@svenskakyrkan.se så skickar vi dig en.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en utbildning "Så bör du agera vid terrorattentat"

   ​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-06-16
  X
  Dokumentid: 1540102- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277