Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Har du frågor om kyrkovalet?

  För dig i valnämnd och församling titta om informationen som du letar efter finns här på valwebben. Kontakta annars respektive stifts valhandläggare.

  Valnämnder och församlingar får i första hand hjälp av stiftens valhandläggare med frågor om regelverk och utbildningar. De kan också svara på frågor om till exempel hur en församling valdistriktsindelar.  

  För frågor som rör något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system kontakta Svenska kyrkans Kanslistöd:

  För nomineringsgrupper och allmänheten finns information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

  Kyrkostyrelsen/Valkansliet i Uppsala

  751 70 Uppsala
  Besöks/leveransadress: Sysslomansgatan 4
  växel: 018-16 95 00

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-03-23
  X
  Dokumentid: 753880- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277