Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Kommunikation och kyrkovalet

  Här finns information för dig som jobbar i församling, pastorat eller stift.

  Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då väljs nomineringsgrupper och kandidater för de tre nivåerna Kyrkomötet (nationellt), stiftsfullmäktige (regionalt) och kyrkofullmäktige (lokalt).

   

  Hitta rätt på valwebbens kommunikationssidor

  Valwebben finns all information om kyrkovalet 2021 riktat till valnämnder, stift och församlingar. Där finns fakta, regelverk, utbildningar, kontaktuppgifter, kommunikation med mera.

  I webbshoppen finns allt material för nedladdning och beställning såsom valhandbok, foldrar, profilmaterial, beachflaggor, affischer och skyltar. I mallverktyget finns allt material som går att göra egna variationer på. På IKON finns bilder att använda. På Vimeo finns filmer för nedladdning i webbformat samt i format för sociala medier som Facebook. Där ligger också filmer på teckenspråk.

  Den nationella kampanjen finns som en undersida till kommunikationssidan.

   

  Församlingarnas kommunikationsansvar

  Kyrkovalet är ett stort samarbetsprojekt där vi behöver hjälpas åt att synliggöra och informera om Svenska kyrkan, våra verksamheter och hur valet går till.

  Stift och församlingar behöver förklara varför man ska rösta i tre val och vilka uppgifter som ligger på respektive nivå (kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte). Uppgifter om var förtidsröstning sker och deras öppettider samt vallokalerna är också viktig information som åligger församlingen att informera om.

  Församlingars kommunikationsuppgift handlar med andra ord om att kommunicera varför det är kyrkoval, hur det går till och när det äger rum.

  Valnämnderna har ett särskilt informationsansvar för allmän information om valet, Det handlar om att öka medvetenheten bland de röstberättigade att valet äger rum och vad det handlar men också om praktiskt viktig information som skyltar till vallokaler och information om hur man röstar.

  Valnämnderna kan välja att själva ansvara för informationen men församlingar ska bistå valnämnden, om valnämnden så önskar.

  Nytt för kyrkovalet 2021 är att regelverket ändrats så att det ska bli tydligare att valnämnden ska ha tillgång till personal och övriga resurser i den omfattning som behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter. Detta sker i samråd med kyrkoherden eller annan ansvarig chef.

  Nomineringsgrupper och kandidater har själva ansvar för att kommunicera med väljarna om vad de har för program, åsikter och målsättningar. Stift och valnämnder har information och kontaktuppgifter till dem.​

   

   

  Redaktör
  Jiang Millington, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-08-27
  X
  Dokumentid: 746114- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277