Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Nationell valkampanj

  Den 19 september 2021 är det kyrkoval. För att uppmärksamma kyrkans alla röstberättigade medlemmar om detta kommer nationell nivå att göra en kyrkovalskampanj.

   

  Vad vill DU att Svenska kyrkan ska göra?

  Kampanjen har tagits fram för att Svenska kyrkan ska kunna kommunicera med en mycket stor grupp människor.

  En del av dessa har stor kunskap om och en mycket stark relation till kyrkan medan en del av dem, trots att de är medlemmar, saknar både kunskap om och relation till kyrkan.

  För att vara så effektiva som möjligt i kommunikationen behöver den anpassas efter gruppen som saknar kännedom om kyrkan och dess verksamhet – samtidigt som den ”spiller över” på den relationsstarka gruppen som påminns om att det är kyrkoval och som också kan känna stolthet över att vara del av kyrkans verksamhet.

  För gruppen med svag relation till kyrkan är det viktigt att förklara att det är en demokratisk organisation som har val. Och att när man röstar i kyrkovalet så påverkar man hur kyrkoavgiften används, vilka verksamheter som ska finnas i församlingen och vilka ställningstaganden som kyrkan ska göra. Men om man har en svag relation till kyrkan räcker det inte som budskap, det är också viktigt att åskådliggöra vad kyrkan faktiskt sysslar med och vad det är man är med och påverkar.

  Därför handlar kampanjen om att synliggöra det okända och oväntade som Svenska kyrkan gör. Självklart ska vi också lyfta fram det kända som kyrkan gör men det kan vara en god idé att ta tillfället i akt att lyfta fram nya former av gudstjänst, meditation och dyl.  

  ​Kampanjens enheter

  Hur församlingen kan använda kampanjen

  Det finns en massa saker som församlingen kan göra för att knyta an till kampanjen och skapa kännedom om kyrkovalet på lokal nivå. 

  Material för församlingar 

  Annonsmallar Affischmallar komemr inom kort finan si mallverkytyget. 

  Redaktör
  Jiang Millington, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-03-24
  X
  Dokumentid: 1310051- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277