Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Indirekta val

  På denna sida finns ett verktyg som har tagits fram för att hjälpa valberedningar och andra som ska förbereda de indirekta valen till exempelvis kyrkoråd, församlingsråd och valnämnder.

   

  Verktyg för beräkning av indirekta val 

  I verktyget finns det slutliga valresultatet från de direkta valen (mandatfördelningen) inläst för att underlätta en simulering av ett indirekt proportionellt val (39 kap. 3–18 §§ kyrkoordningen).   

  Ett praktiskt genomförande av ett val enligt det proportionella valsättet är mer komplicerat än att göra en simulering med verktyget.   

  Läs mer om det proportionella valsättet.

   

  Informationsmaterial om indirekta val

  Bestämmelser om indirekta val finns i 39 kap. kyrkoordningen. Det finns två olika valsätt, majoritetsval och proportionellt valsätt. Det proportionella valsättet används ofta som hjälp för att beräkna hur mandat kan fördelas vid ett majoritetsval, men mindre ofta i praktiken. Det finns ett informationsmaterial som beskriver de olika valsätten och de val som ska göras efter kyrkovalet.

  https://internwww.svenskakyrkan.se/juridik/indirekta-val

   

  Om de på förhand inlästa uppgifterna i verktyget 

  Du behöver själv säkerställa att uppgifter i verktyget stämmer för det val du vill simulera. Ett val som genomförs med det proportionella valsättet utgår inte från valresultatet i fullmäktige, utan från de röster som avges vid sammanträdet där valet genomförs. Om det saknas uppgifter i verktyget eller om du vill ändra någon av uppgift, exempelvis för att beakta att mandat är obesatta, behöver du själv göra detta genom att använda verktyget i ”manuellt läge”.  

  Särskilt om de inlästa uppgifterna för kyrkomötet
  I verktyget finns bara resultatet av de direkta valen inläst. Det innebär att de två indirekt valda ledamöterna från Svenska kyrkan i utlandet inte finns med i uppräkningen. Dessa mandat måste därför läggas till manuellt. För att göra detta väljer du manuellt läge och skriver in de två mandaten som en ny grupp.  

   

  Att använda verktyget

  Det finns en lathund som beskriver du kan kan använda verktyget, där det även beskrivs hur du kan använda verktyget i manuellt läge. Läs mer i latunden

     Antal platser som ska fördelas:


  Kyrkomötet

  KoalitionNamnMandat
   

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2022-09-16
  X
  Dokumentid: 795739- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277