Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Corona och kyrkovalet

  Ett år innan kyrkovalet, i september 2020, inledde Valkansliet arbetet med att säkra ett tryggt kyrkoval med anledning av coronapandemin. I samverkan med Folkhälsomyndigheten följer vi utvecklingen noga. Vi behöver säkerställa att kyrkovalet inte bidrar till en ökad smittspridning i samhället. Samtidigt behöver vi se till att alla som vill, har möjlighet att rösta.

  Under det dryga år som coronapandemin pågått har vi kunnat se att utvecklingen är mycket svår att förutse. Av den anledningen arbetar vi med olika scenarier. Efter samråd med Folkhälsomyndigheten tar vi nu höjd för att smittspridningen kan se ut som den gör idag.

   

  För valnämnder 

  Nationell nivå: 

  • Har tagit fram en powerpointpresentation till valförrättare och röstmottagare om hur vi kan genomföra ett coronasäkert val.
  • Har tagit fram rutiner och checklistor för de som ska arbeta i val- och röstningslokaler.
  • Utformar mallar till informationsmaterial såsom skyltar, som valnämnderna själva kan skriva ut.
  • Upphandlar material och skyddsutrustning, som exempelvis plexiglasskärmar och handsprit.

  Nationell nivå bekostar coronarelaterat material. Vi återkommer med mer information om vad som ingår och hur beställningen ska gå till.

  OBS! Beställ ordinarie valnämndsmaterial (inkl. brevröstningspaket) som om det vore ett kyrkoval utan pandemi, dvs. ungefär som föregående kyrkoval. Pandemirelaterat material (inkl. extra brevröstningspaket) beställs till våren enligt särskild ordning. Mer information kommer längre fram.

  För de röstande

  För att minska risken för trängsel och smittspridning, kommer det att bli en mer kraftfull kommunikation från nationell nivå än tidigare val, om möjligheten att förtidsrösta samt brev- och budrösta. Dra gärna nytta av det på lokal nivå i er egen kommunikation.

  Nationell nivå tar fram råd till de röstande om personen uppvisar symptom eller är sjuk. 

  Viktigt att tänka på

  • Det är viktigt att vi alla hjälps åt att bevaka pandemilagstiftningen och myndigheternas råd.
  • Går det att rekrytera bredare, från flera olika åldersgrupper, och fler personer än i tidigare val, till uppdragen som valförrättare och röstmottagare? Det minskar risken för resursbrist vid sjukdom eller symptom hos dem som ska tjänstgöra.
  • Även 16-17-åringar kan tjänstgöra som valförrättare och röstmottagare i valen.
  • Se över att det finns tillräckligt med utrymme i lokalerna, så att det inte uppstår trängsel. Kanske behöver ni fler röstningslokaler eller utökade öppettider?
  • Beställ som vanligt brevröstningspaket via blanketten för valnämndsmaterial. Utgå från normal åtgång. Valkansliet kommer att göra beräkningar av hur många fler brevröstningspaket som valnämnderna kommer att behöva. En extrabeställning av fler brevröstningspaket kommer att kunna göras senare. Vi återkommer om detaljer kring detta.​

   

  Tidplan

  • Rutiner, checklistor och utbildningsmaterial börjar publiceras på Valwebben i början av mars.
  • Beställningsförfarande av coronarelaterat material och skyddsutrustning skickas till valnämndernas ordförande 12 maj.
  • Material och skyddsutrustning levereras tillsammans med ordinarie valnämndsmaterial 9-13 augusti.
  • 20 augusti är sista dag att registrera röstningslokaler som är öppna före valdagen.

  Kontakt och mer information

  Har ni frågor kan ni höra av er till kyrkoval@svenskakyrkan.se

  Samlingssida om Svenska kyrkan och coronapandemin.

  Redaktör
  Jiang Millington, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-09-06
  X
  Dokumentid: 1513689- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277