Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Arkivering

  Övergripande bestämmelser om arkiv och hanteringen av handlingar inom Svenska kyrkan finns i kyrkoordningen 53-56 kap. samt i Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB).

  För de handlingar som inkommer till eller upprättas hos Svenska kyrkan i samband med direkta val gäller samma bestämmelser som för övriga handlingar. I korthet betyder det att handlingarna ska registreras eller hållas så ordnade att det utan svårigheter kan fastställas om de har kommit in eller upprättats (kyrkoordningen 55 kap 3§).

  Handlingar som hanterats enligt ovan utgör en del av svenska kyrkans arkiv. Utgångspunkten för svenska kyrkans arkivhandlingar är att de ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Handlingar får emellertid gallras, men detta förutsätter att gallringsbeslut har fastställts av kyrkostyrelsen.

   

  Gallring av kyrkovalshandlingar

  • Gallring av handlingar inom kyrkovalet regleras av SvKB 2019:1 10 kapitel. 
  • SvKB 2019:1 kap. 12 möjliggör gallring av handlingar som anses ha liten eller tillfällig betydelse för en verksamhet.


  Handlingar som upprättats av eller inkommer till Svenska kyrkan i samband med direkta val kan delas in i tre grupper.

  1. Handlingar som registreras enligt ordinarie rutiner och bevaras
  2. Handlingar som inte registreras men arkiveras i annan ordning och bevaras
  3. Handlingar som förvaras tills gallringsfristen har gått ut, varefter de gallras.

  Rensning vid arkivering

  Handlingar som ska bevaras ska vid arkiveringen rensas från föremål av t.ex. plast och metall som kan skada handlingarna. Röstlängderna hålls samman av en spiral av plastbelagd ståltråd som enkelt kan lyftas av utan att skada handlingarna. Efter att spiralen har tagits bort läggs röstlängden i ett aktomslag. 

   

  Läs arkiveringsinstruktionen för kyrkovalshandlingar i sin helhet

  Arkiveringsinstruktion för kyrkovalet 2021 (pdf, 3 sidor)

   

   

   

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2020-11-04
  X
  Dokumentid: 769807- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277