Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkomötet

  Sakregister för kyrkomötet 1997-2020

  Förkortningar efter 2000

  KsSkr kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet,
  Ln läronämnden, Kn kyrkorättsnämnden,
  G gudstjänstutskottet, organisationsutskottet, TU tillsyns- och uppdragsutskottet, E ekonomiutskottet, EE ekonomi- och egendomsutskottet, Eu ekumenikutskottet, Kl kyrkolivsutskottet, SK samhälls- och kulturutskottet, B budgetutskottet, F förvaltarskapsutskottet, Kr kyrkorättsutskottet,
  Fr fråga i kyrkomötet (KFråga), M motion till kyrkomötet (KMot), y yttrande.

  Skriv det du vill söka efter   

  Förkortningar före 2000

  Kyrkomötet

  CsSkr centralstyrelsens skrivelse till kyrkomötet, LN läronämnden, 2KL andra kyrkolagsutskottet, KG gudstjänstutskottet, KF församlingsutskottet, KUb utbildningsutskottet, KEu ekumenikutskottet, KK kulturutskottet, KO rganisationsutskottet, KEo ekonomiutskottet, Fr fråga i kyrkomötet (KFråga), M motion till kyrkomötet (KMot).

  Ombudsmötet

  StSkr skrivelse till ombudsmötet från styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, LN ombudsmötets läronämnd, OF församlingsutskottet, OEu ekumenikutskottet, OO organisationsutskottet, OEo ekonomiutskottet, Fr fråga i ombudsmötet (OFråga), M motion till ombudsmötet (OMot).

  Åter

  Preliminär version, vid kommentarer kontakta Emma Hansen Dahlqvist, Rättsavdelningen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Nils Warmland, kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2021-04-22
  X
  Dokumentid: 1295001- Webid: 21456 - Unitid: 0