Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkomötet

  Sakregister för kyrkomötet 1997-2018

  Förkortningar efter 2000

  KsSkr Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet, Ln Kyrkomötets läronämnd, G Gudstjänstutskottet, O Organisationsutskottet, TU Tillsyns- och uppdragsutskottet, EE Ekonomi- och egendomsutskottet, Eu Ekumenikutskottet, Kl Kyrkolivsutskottet, B Budgetutskottet, Kr Kyrkorättsutskottet, Fr Fråga i kyrkomötet (KFråga), M Motion till kyrkomötet (KMot).

  Skriv det du vill söka efter   

  Förkortningar före 2000

  Kyrkomötet

  CsSkr Centralstyrelsens skrivelse till kyrkomötet, LN Kyrkomötets läronämnd, 2KL Andra kyrkolagsutskottet, KG Gudstjänstutskottet, KF Församlingsutskottet, KUb Utbildningsutskottet, KEu Ekumenikutskottet, KK Kulturutskottet, KO Organisationsutskottet, KEo Ekonomiutskottet, Fr Fråga i kyrkomötet (KFråga), Motion till kyrkomötet (KMot).

  Ombudsmötet

  StSkr Styrelsens för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet skrivelse till ombudsmötet, LN Ombudsmötets läronämnd, OF Församlingsutskottet, OEu Ekumenikutskottet, OO Organisationsutskottet, OEo Ekonomiutskottet, Fr Fråga i ombudsmötet (OFråga), M Motion till ombudsmötet (OMot).

  Åter

  Preliminär version, vid kommentarer kontakta Emma Hansen Dahlqvist, Rättsavdelningen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Nils Warmland, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2019-03-27
  X
  Dokumentid: 1295001- Webid: 21456 - Unitid: 0