Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrka - idrott

  Samverkan Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet

  Svenska kyrkan utvecklar sina samarbeten med idrottsrörelsen med förhoppning om att församlingar och idrottsföreningar ska samverka lokalt.

   

  Nytt samarbetsavtal med Svenska Fotbollförbundet

  Mellan åren 2006 och 2016 hade Svenska kyrkan samarbetsavtal med Svenska Fotbollförbundet. Under hösten 2017 påbörjades nya samtal, och vi är nu på god väg att under april månad skriva ett treårigt avtal för åren 2018-2020 med Svenska Fotbollförbundet.  Vi har stora förhoppningar att hitta nya samarbetsformer med fotbollen – lokalt och regionalt.
   

  Samverkan mellan idéburna organisationer

  Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Forum – idéburna organisationer med social har genom undertecknandet av en gemensam samverkansplattform inlett ett samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige.   Våra organisationer delar övertygelsen om att humanitet, medmänsklighet och mänskliga rättigheter är grundläggande för ett gott samhälle. Vi verk­ar för verklig öppenhet, mångfald, jämlikhet och delaktighet. Men vi tror att vi kan göra ännu mer. Med vår långa erfarenhet av att samlas kring gemensamma idéer och verksamheter vill vi ta ett tydligare ansvar för ett samhälle som håller ihop och där alla människor får möjlighet att växa. Tillsammans representerar våra organisationer över tio miljoner medlemskap - en gigantisk rörelse för delaktighet och gemenskap, mot utanförskap och uteslutning. Därför växlar vi upp vårt samarbete, både lokalt och nationellt, med en tydlig ambition att även samverka med andra aktörer som arbetar mot samma mål.

  För att kraftsamla och ta ett gemensamt ansvar avser vi att:

  • Tillsammans arbeta för att våra egna verksamheter ska bli mer inkluderande  
  •  Systematiskt samverka med varandra för att gemensamt uppnå större effekt 
  •   Aktivt bjuda in andra aktörer, offentliga, privata och idéburna till vår gemensamma plattform för att skapa större synergieffekter    

   Ett gemensamt arbete som sätter fokus på etableringsprocessen för nyanlända är första steget i samarbetet. Redan idag sker samverkan mellan våra organisationer på många håll i Sverige. Men vi tror att vi kan göra mer. Samverkansplattformen på nationell nivå ger legitimitet och stöd för ökad samverkan mellan våra organisationer lokalt. 
  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2018-03-26
  X
  Dokumentid: 1387437- Webid: 25289 - Unitid: 2147483480