Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan och idrottsrörelsen "Kyrka - idrott"

  Svenska kyrkan och idrottsrörelsen "Kyrka - idrott"

  Allmänt

  Svenska kyrkan har på olika sätt samverkat med idrottsrörelsen sedan lång tid tillbaka. Sedan 2006 (ej 2017) har Svenska kyrkan genom avtal med Svenska Fotbollförbundet fått tillträdde till nya arenor för synlighet och möte med barn och unga. Avtalet har varit en ingång för den lokala församlingen att sprida sitt värdegrundsarbete till fotbollsföreningarna genom fotbollsskolorna.

  En verktygslåda med övningar till stöd för unga ledarna i Svenska kyrkans församlingar som håller i fotbollsskolornas värdegrundsarbete har vuxit fram under åren.

  Tidningen Sjysst spel har publicerats av Svenska kyrkans nationella nivå och har delats ut till deltagarna i fotbollsskolorna.

  Fotbollsskolorna har varit ett sätt för församlingens medarbetare att bidra med sin kompetens och att möta barn och unga. Församling A träffar 110 barn i fotbollsskola Arbetet har under senare år spridit sig under åren till andra idrotter än fotboll.
  •Innebandyklubben samarbetar med församling B
  •Baskettjejer vill konfirmeras och frågar församling C.

  Genom samverkan lär man känna varandra och skapar relationer som man bygger vidare på. Runt en kopp kaffe nuddar man vid problem som mobbning, våld, droger osv och diskutera vad kan vi göra tillsammans för att skapa trygga miljöer?
  Efter ett par år deltar församling A i föreningens ledarträff. När ett tragiskt dödsfall inträffar under en innebandyturnering är vägen till medarbetarna i kyrkan inte så lång. Barn och föräldrar i församling C blir mer bekanta med kyrkans medarbetare och vice versa. Fler ungdomar än tidigare år, i församlingarna A, B och C, funderar på konfirmationsläsning.
  Svenska kyrkan och idrottsrörelsen delar samma värderingar och de två olika storheter som kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt.

  Sedan 2017 finns Svenska kyrkan med i en samverkansplattform tillsammans med Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Forum och Stadsmissionerna i Sverige för ett öppnare och mer inkluderande Sverige.

  Aktuellt

  Nytt samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och Svenska Fotbollförbundet 2021?
  Mellan åren 2006 och 2016 hade Svenska kyrkan samarbetsavtal med Svenska Fotbollförbundet. Under hösten 2017 påbörjades nya samtal. Under 2018 - 2020 har Svenska kyrkan och Svenska Fotbollförbundet haft ett treårigt avtal som har underlättat församlingarnas kontakt med fotbollsföreningarna på lokalplanet i bl.a fotbollsskolorna. I nuläget har de nya förhandlingarna inleds för att undersöka möjligheterna för ett nytt avtal som kan bidra till fortsatt samverkan och synlighet för Svenska kyrkan i både det internationella och nationella arbetet.  

  Tidningen Schysst spel 2019/2020
  Schysst spel" delas ut kostnadsfritt till samtliga deltagare i fotbolls- och idrottsskolor och andra idrottsevenemang. Målgruppen   är barn sju till tretton år. 2019/2020 års tema är "tjejigt och killigt" inom idrotten, om att välja sport utifrån intresse och vad  man tycker är roligt. Finns för beställning - Tidning Schysst spel 2019 till deltagarna Pdf eller nedladdning SK19022 Schysst spel 2019 korr3(1)

  Svenska kyrkans idrottsforum flyttat till våren 2021
  Planeringsgruppen för årets idrottsforum beslutade vid sitt andra möte i april att flytta idrottsforumet som var planerat till okrober 2020 till våren 2021. Nytt datum ska bestämmas under hösten. Rapporten från 2019 års idrottsforum går att läsa - Svenska kyrkans idrottsforum 2019 - Rapporten

  "Gå-fotboll för 65+"
  Svenska Fotbollförbundet gör en satsning tillsammans med Svenska kyrkan för att hitta intresserade församlingar till aktiviteten "Gå-fotboll". Mer information - se länken; https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2018/7/ga-fotboll-ar-det-nya---for-alla/ eller kontakta Jan Sjögerud, nationell samordnare på Kyrkokansliet; tel.nr: 070-2809511 eller jan.sjogerud@svenskakyrkan.se.

   

  X
  Dokumentid: 25289- Webid: 25289 - Unitid: 2147483480