Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Vision – del i Svenska kyrkans bildpolicy

  Bildpolicyns vision​sdel riktar sig till externa fotografer för att beskriva vilken typ av bilder vi vill ha.

  Längst ner på sidan kan du ladda ner bildpolicyns tre delar som pdf-filer.

  Inledning

   

  Syftet med dessa riktlinjer är att bilder vi använder ska ge en enhetlig bild av Svenska kyrkan och våra kärnvärden. De gäller främst för framtagning av bilder till vår bildbank Ikon, men de kan också gärna användas som inspiration för bilder som tas i den lokala verksamheten. Fotografier kan användas för att skapa och förstärka känslor, förtydliga och förklara en text eller utgöra utsmyckning. 

  Svenska kyrkan är inte en geografiskt begränsad plats. Våra bilder måste därför omfatta mycket mer än kyrkobyggnader och verksamheten som pågår där. Våra bilder rymmer även allt som ryms i våra liv – gemenskap, glädje, hopp, ensamhet, sorg, tröst… Närmast kommer vi med bilder som inte är alltför redovisande utan istället lämnar plats för betraktarens egna tolkningar och tankar och mystiken som kristen tro rymmer. Våra bilder får gärna överraska. Bilderna ska alltid stödja det övergripande målet för hur Svenska kyrkan vill upplevas. De måste därför stämma överens med Svenska kyrkans kärnvärden: närvaro, öppenhet och hopp.

  Närvaro. Svenska kyrkan är närvarande i nästan hela landet. Våra bilder ska upplevas autentiska och ärliga. Bildmässigt kan det innebära att en bild med lägre teknisk kvalitet med lokal förankring är att föredra framför en generell bild med högre teknisk kvalitet.

  Öppenhet. Svenska kyrkan är öppen för alla, alla ska känna sig välkomna. Öppenhet ska synas även i våra bilder utan att det känns schablonmässigt. Våra bilder behöver visa miljöer från stora delar av landet med olika landskap, växtlighet och både städer och glesbygd. Vi använder bilder av människor med olika geografisk eller kulturell bakgrund, hudfärg, kön, ålder, klädstil, sexuell läggning eller eventuella funktionsnedsättningar. Vår öppenhet kan också visas i att vi inte väjer för att ta upp allvaret, sorgen och det svåra i livet.

  Hopp. Kristen tro bygger på hopp. Även en människa som är drabbad av sjukdom, olycka, skada eller naturkatastrof kan finna hopp. Framhåll hellre möjligheter och framsteg än det som hindrar. Å andra sidan behöver vi också bilder som beskriver sorg och livets svåra stunder. Hoppet kan då återges i text i anslutning till bilden när den publiceras. Människor får aldrig återges som offer.

  Etik

  Våra bilder sätter människan i fokus och de ska fotograferas och publiceras med respekt för den enskilda människan. Det betyder bland annat att vi undviker att smygfotografera människor eller skildrar människor som offer. Personer som är igenkänningsbara på våra bilder ska så långt som möjligt ha godkänt fotografering och användning. När det gäller barn på bild ska vårdnadshavare ge samtycke. Företags namn eller logotyp bör inte ha en framträdande plats i våra bilder.

  Ljus

  Vi eftersträvar ett naturligt ljus i våra bilder. Med det menar vi ett ljus där bilden inte tydligt ser ut att vara ljussatt. Ibland är fotografen tvungen att använda blixt eller lampor, men det satta ljuset ska helst inte ta över det befintliga ljuset. Levande ljus och lampor i lokalen ska ändå vara ljuspunkter och ansikten ska inte bli vita av en nära blixt.

  Miljöer

  Våra bilder fotograferas helst i äkta miljöer som inte är överdrivet tillrättalagda för fotograferingen.

  Aktivitet

  Bilder får gärna visa människor som är aktiva. Ögonkontakt mellan personerna eller med aktiviteten är oftast att föredra framför ögonkontakt med kameran. Ibland behöver ett fotograferingstillfälle arrangeras, men det ska göras med försiktighet för att bevara bildens autenticitet.​

  Retusch

  Tro hänger ihop med trovärdighet. Våra bilder ska kännas trovärdiga och ska därför inte retuscheras för att försköna, ta bort eller flytta delar av bilden. Bildbehandlingen ska inte ta över innehållet. Betraktaren ska inte tänka ”den här bilden är bildbehandlad”. Vi eftersträvar ett naturligt utseende utan överdriven kontrast eller färgmättnad.

  Lutning

  En lutande horisontlinje kan förstärka aktivitet, glädje, fart eller rörelse. I övrigt är vi återhållsamma med lutande bilder.

  Bildteknik

  Våra bilder ska ha tillräcklig upplösning för tryck minst till A4. Det innebär att de ska ha minst 3000x2000 pixlar. Bilder måste ha en infogad färgprofil. Vi tar emot bilder i alla filformat som kan öppnas i Photoshop. Bilder i råformat ska vara justerade i Camera Raw, Lightroom eller motsvarande. Bilder i råformat som inte är justerade kan komma att justeras innan de läggs in i Ikon. Fotografens namn ska alltid bifogas, gärna som metadata i bilderna. Inga bilder läggs in i Ikon om inte fotografens namn är känt.

   

  Bildpolicy i tre delar

  Bildpolicy för Svenska kyrkan – vision (pdf)
  Vision – riktar sig till externa fotografer för att beskriva vilken typ av bilder vi vill ha. Den innehåller inga bildexempel.
  Bildpolicy för Svenska kyrkan – bilder på webben (pdf)
  Bilder på webben – riktar sig till webbredaktörer som stöd för att välja bilder till webbplatsen. Den beskriver val av bild till olika placeringar och beskärning.
  Bildpolicy för Svenska kyrkan – metod (pdf)
  Metod - riktar sig till ​personer i organisationen som fotografer själva, köper in eller väljer bilder för t.ex. webben eller församlingstidningen.
  Redaktör
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Innehållsansvarig
  Gustaf Hellsing, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2019-12-11
  X
  Dokumentid: 1377140- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526