Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Råd för användning av "vi" och "du" i texter

  Det fungerar att använda "vi" och "du" i våra texter, men det krävs eftertanke för att det ska bli rätt.

  Den här texten är skriven för att vägleda skribenter på kyrkokansliet – allt från kommunikatörer till jurister, ekonomer och teologer. Men den kan vara till nytta för alla medarbetare i Svenska kyrkan som vill använda klarspråk i sina texter.

  Det är bra att tala om vem som gör något 

  När vi använder ett subjekt i en text talar vi om vem, vad eller vilka som gör något, eller är. I våra texter kan det till exempel vara vi, du, kyrkostyrelsen, församlingen eller kyrkokansliet. Ett subjekt medför att språket blir aktivt och informativt. Jämför:  

  • Det har beslutats att …  
  • Kyrkostyrelsen har beslutat att ...  

  Använd gärna ”du” i tilltalet till läsaren – men undvik "ni". Använd gärna också ”vi” om avsändaren. Det är viktigt att vara tydlig med vem som avses med du eller vi, och att sedan vara konsekvent genom texten.   

  Tala om vem som avses med ”du” 

  ”Du” kan till exempel vara   

  • läsaren på webben som vill veta mer om kristen tro 
  • någon som ska rösta i kyrkovalet 
  • kanslipersonal i församlingar.  

  Ett enkelt sätt att vara tydlig är att tidigt i texten skriva ”Du som ska rösta …” eller ”Du som vill veta mer om ...”  

  Ett ”vi” kan både exkludera och inkludera 

  Möjligen är det ännu viktigare att vara tydlig med vilka som ingår i ”vi”. ”Vi” kan till exempel vara  ​

  • kyrkokansliet/stiftet/pastoratet/församlingen  
  • Svenska kyrkan som organisation  
  • alla människor  
  • kristna  
  • medlemmar i Svenska kyrkan.  

  Gör det tydligt redan tidigt i texten vilka som avses och var sedan konsekvent genom hela texten.  

  Tänk också på att ett vi både kan inkludera och exkludera läsaren. Läsaren kanske inte känner igen sig i det som skrivs. Undvik därför att skriva vi när texten handlar om hur vi känner, upplever och värderar något.  

  Skriv hellre ”Många tänder ljus och myser under advent.”, än ”Vi tänder ljus och myser under advent.”. Det senare kan vara exkluderande. 

  Däremot fungerar det bra att skriva ”I Svenska kyrkan har vi en kyrkoordning.” eftersom det beskriver fakta. 

  Det fungerar också att skriva ”Som kristna tror vi att Gud är treenig.” Det är underförstått att "kristenheten tror på en treening Gud". För så står det i trosbekännelsen.

  Men undvik att skriva ”Som kristna tror vi att Gud hör bön.” Vi är också lovade att Gud hör bön. Men det är samtidigt rimligt att tänka enskilda kristna upplever det olika.

  Om Svenska kyrkan inbjuder till verksamheter fungerar det bra att skriva ”Välkommen till Svenska kyrkan – vi finns här för dig.” 

  Skapad:2016-02-23 09:37:00

  Mall som hjälper dig att skriva texter som är till nytta för användarna på svenskakyrkan.se.

  Till textmallen för svenskakyrkan.se

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2022-04-27
  X
  Dokumentid: 1521285- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526