Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter, och uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

   

  Bakgrund: Svenska kyrkans färdplan för klimatet initierades genom ett beslut av Kyrkomötet och utvecklades av Svenska kyrkans nationella nivå tillsammans med stiften. I november 2019 beslutade kyrkostyrelsen om färdplanens innehåll och omfattning. Utgångspunkten är uppmaningarna till kyrkan i ’Ett biskopsbrev om klimatet’.

  Genom färdplan för klimatet ska Svenska kyrkan utöka sitt arbete för att minska den egna klimatpåverkan och skapa positiva bidrag till mänsklighetens gemensamma arbete. Färdplanen siktar mot de tre effektmålen klimatneutralitet i egen verksamhet, bidra till den värderingsförändring som behövs och bidra till klimaträttvisa genom bland annat Act Svenska kyrkans arbete.

  Effektmålen ska vara uppfyllda senast 2030 genom etappmål varav de inledande sju ska vara uppnådda 2022. Det handlar bland annat om diskussion och handling kring andliga och existentiella perspektiv på klimatkrisen, energieffektivisering av byggnader, produktion av förnybar el, omställning till fossilfria transporter och resor, hållbar konsumtion och investering, hållbar förvaltning av skog och mark, klimatanpassning och krisberedskap.

  Stift, pastorat och församlingar kan ansöka om medel till projekt som bidrar till att uppfylla färdplanens etappmål.

  Läs mer om färdplanen, ansökan om projektmedel och beviljade projekt.

  Gemensamt material

  Färdplan för klimatet 

  PPT

  Berättar om syfte och mål med Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Använd som stöd när du ska berätta om arbetet för medarbetare och förtroendevalda.

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet på svenskakyrkan.se

  Använd puff från annan webbplats i webbadministrationen för att puffa sidan på din församlingswebb.

  Be en bön för klimatet

  Temarum i bönewebben. Gemensam puff till din församlingswebb finns under gemensamt material i webbadministrationen.

  Gemensamma ämnesord

  Tagga gärna aktiviteter som har med klimat och hållbarhet att göra med klimat​ så går de att filtrera och visa samlade i kalendern.

  Skapelsetid

  Skapelsetid är ett ekumeniskt initiativ som handlar om att lyfta vårt förhållande till skapelsen i gudstjänsterna. Skapelsetid är också en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet och pågår den 1 september – 4 oktober. Årets tema är ”Ett hem för alla? Att förnya Guds värld.”

  Nytt gudstjänstmaterial enligt Svenska kyrkans ordning blev klart under våren 2021. Du hittar materialet här.

  Skapelsetid på svenskakyrkan.se

  Använd puff från annan webbplats i webbadministrationen för att puffa sidan på din församlingswebb.

  Livestreamad inledningsgudstjänst på Youtube

  Skapelsetiden inleddes med en gudstjänst i Vårdnäs kapell, Linköping. Medverkande: Sofia Camnerin, SKR och biskop Martin Modéus. https://youtu.be/g3U9qmw_IcI​

  Pilgrim’s walk for future

  Inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet finns också Pilgrim’s walk for future, en gigantisk vandrande manifestation för klimatet som startade i Vadstena i juli och är på väg mot klimattoppmötet som äger rum i Glasgow i början av november. Fram till dess går det bra att delta genom att skapa egna lokala vandringar och genom att skriva under ACT Svenska kyrkans namninsamling för klimaträttvisa. Allt information finns på kampanjsidan Walk for Future

  Två fristående gemensamma puffar för kampanjsidan, Pilgrim's walk for future och Vandra för klimatet i höst, finns under gemensamt material i webbadministrationen. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2022-01-21
  X
  Dokumentid: 1553907- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526