Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Styra och leda kommunikation

  En viktig förutsättning för att få ut så mycket som möjligt av kommunikationsarbetet är att ha en organisation som bär med planering och rutiner.

  Svenska kyrkans vision kommer till uttryck i alla församlingsinstruktioners visioner och kommunikationens uppdrag är att bidra till dem. Det finns en mängd styrdokument och riktlinjer att använda som stöd i kommunikationsarbetet - och i församlingens/pastoratets fall är det kyrkorådets uppgift att fastställa vilka styrdokument som gäller hos just er.

  Många stift och församlingar har antagit den kommunikationsvision som är vägledande för kyrkokansliets kommunikationsarbete. "En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra". Den visionens effektivitet är mätbar och lätt att följa upp på.

  Exempel på rollfördelning i församlingen:

  Kyrkorådet:
  Beslutar om styrdokument och övergripande budget och verksamhetsmål för kommunikationsarbetet.

  Kyrkoherden:
  Leder församlingens kommunikationsarbete. Kyrkoherden resurssätter och arbetar för ett enhetligt arbetssätt som leder till att de som bor, verkar och vistas i  församlingen är välinformerade och kan vara delaktiga i församlingslivet. 

  Kommunikatör/kommunikationsansvarig:
  Leder församlingens kommunikationsgrupp/redaktionsgrupp. Ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsarbetet. Rapporterar till kyrkoherden. Kommunikatören har en coachande roll och involverar sina kollegor i kommunikationsarbetet.

  Kommunikationsgrupp/redaktionsgrupp​
  Består av representanter för församlingens alla yrkeskategorier. Ansvarar för den övergripande redaktionella planeringen av församlingens samtliga kanaler så att kommunikationen på hänger ihop och förstärks. Kommunikationsgruppen analyserar resultatet av olika kommunikationsinsatser och föreslår utvecklingsområden för kyrkoherden. 

  Medarbetare, ideella och förtroendevalda
  Bidrar med idéer och praktiska insatser i kommunikationsarbetet.

  Exempel på rutiner i församlingen: ​

  En gång om året: Gör en övergripande planering tillsammans i arbetslaget.  

  Planeringen innehåller både kalenderbunden verksamhet och  aktiviteter som vårbruk på kyrkogården till barnverksamhetens pyssel och allhelgona.

  Ta också med frågan Vad håller människor vakna om natten och hur kan vi visa att vi bryr oss?

  Sist men inte minst - vilken bild ger årsplanen av församlingen? Stämmer den med församlingsinstruktionens vision och mål. 

  Uppdatera: En gång i halvåret revideras årsplaneringen baserat på vad som har gått bra och vad  som kan utvecklas.​​

  En gång i månaden: Avstämning i arbetslaget

  • Berätta om de tre bästa inläggen på Facebook/Instagram, Varför gick de så bra?
  • Hur ser besöksstatistiken på webben ut? Vilka sidor har flest besök - behöver de uppdateras? Vilka kan hjälpa till med det?
  • Lyft kommande månads planering. Vilka insatser ska göras? Hur kan kollegorna bidra/behöver man hjälp med? Finns det tips och är det något man behöver veta för att kunna vara en god ambassadör i kommunikationsarbetet?​

  Detta är exempel på hur man kan göra. Tänker du att något fattas eller behöver förtydligas? Vänd dig till Magdalena Widmark

   

  Kommunikation som mission - symboler

  Svara på frågorna om styrdokument i arbetsboken

  • Använder ni den nationella kommunikationsvisionen eller har ni en egen för kommunikation.
  • Vad har er församling/ert pastorat för vision och mål i församlingsinstruktionen?
  • Hur bidrar er kommunikation er församlings/ert pastorats vision och mål?

  Svara på frågorna om rutiner för kommunikation i arbetsboken​

  • Vilka rutiner ni idag har för kommunikationen i olika situationer. Dop Konfirmation Vigsel Begravning In- och utflyttning In- och utträden Annat?
  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 1466362- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526