Dölj bild

Kommunikation

Riktlinjer för Svenska kyrkans bloggplattform

Svenska kyrkans bloggplattform erbjuder en offentlig plats att uttrycka dig på för dig som är aktiv i Svenska kyrkan. I riktlinjerna finns grundläggande förutsättningar, riktlinjer och tips för dig som ska blogga.

Vi arbetar med nya riktlinjer

De nuvarande riktlinjerna är från 2011. Vi arbetar med att se över och förnya dem. Tills vidare gäller de du kan läsa på den här sidan. 

Bloggplattform och riktlinjer

Svenska kyrkans bloggplattform erbjuder en offentlig plats att uttrycka sig på, för dem som har ett uppdrag i kyrkan. Den gemensamma plattformen och webbadressen innebär dels att svenska kyrkans bloggare kan samlas och presenteras så att intresserade läsare enkelt hittar dem. Dels blir det tydligt att bloggarna skriver i sitt uppdrag i Svenska kyrkan, vilket ger trovärdighet åt bloggen.

Bloggare på Svenska kyrkans bloggplattform representerar alltid Svenska kyrkan. Därför är det betydelsefullt blogga på ett ansvarsfullt sätt. Det finns även regler som är bra att känna till - regler som gör bloggen bättre och som gör det roligare att skriva. Det här dokumentet innehåller grundläggande förutsättningar, riktlinjer och tips för dem som ska blogga.

Bloggplattformen lanseras under våren 2011. Information kommer löpande, men redan nu kan du med riktlinjernas hjälp börja planera och fundera på hur bloggplattformen kan användas i din verksamhet.

Redaktör och innehållsansvarig
Per Hård af Segerstad, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Kommunikation
Redaktionen , Kommunikation
Uppdaterad
2017-10-03 15:41
X
Dokumentid: 131243- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526