Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Riktlinjer för användning av sociala medier för förtroendevalda på nationell nivå

  De här riktlinjerna kompletterar Svenska kyrkans uppförandekod för den nationella nivån och syftar till att tydliggöra vad som förväntas av dig som är förtroendevald när du använder sociala medier.

  Inledning

  Syfte och samband

  Dessa riktlinjer kompletterar Svenska kyrkans uppförandekod för den nationella nivån och syftar till att tydliggöra vad som förväntas av förtroendevalda vid användning av sociala medier.

  Målgrupp

  Riktlinjerna omfattar kyrkostyrelsen och de organ/grupper/delegationer som kyrkostyrelsen utser.

  Kommunikation

  Riktlinjerna sprids genom kyrkokansliets intranät och under introduktionsutbildningar.

  Uppföljning

  Generalsekreteraren ansvarar för att riktlinjerna regelbundet följs upp.

  Uppdatering

  Kyrkostyrelsen ska en gång under mandatperioden pröva om riktlinjerna är aktuella. Generalsekreteraren ansvarar för att ge kyrkostyrelsen det beslutsunderlag som behövs för att uppdatera riktlinjerna.

  Allmänt om användning av sociala medier

  Svenska kyrkan ser positivt på användning av sociala medier. Att aktivt ta del av nätverk i sociala medier ger goda möjligheter att lyssna på – och föra dialog med – medlemmar, förtroendevalda och allmänhet.

  De förtroendevalda på Svenska kyrkans nationella nivå har en viktig roll att sprida kristen tro och ge en bild av vad Svenska kyrkan gör och står för. Det ger en möjlighet att vara med och skapa ett samtalsklimat som präglas av omtanke, medkänsla och saklighet.

  Att vara aktiv i sociala medier innebär sårbarhet. Ett uttalande kan spridas eller feltolkas om det rycks ur sitt sammanhang. Det innebär ett särskilt ansvar att uppträda på ett sådant sätt som inte undergräver förtroendet för Svenska kyrkan.

  Detta gäller inte bara kyrkostyrelsens ledamöter och ersättare utan även dem som kyrkostyrelsen utser till dess representanter i olika sammanhang. Med ”förtroendevald” i dessa riktlinjer avses därför även ledamöter/ersättare i organ/grupper/delegationer som kyrkostyrelsen utser.

  Riktlinjer

  Förtroendevalda på Svenska kyrkans nationella nivå förväntas följa följande riktlinjer när de använder sociala medier:

  1. Bidra till dialog

  Att dela information och att besvara frågor bidrar till dialog, och ger möjlighet att bemöta missuppfattningar eller felaktigheter.

  2. Ärlighet och ansvarstagande

  Att dela med sig av fakta och kunskap är en av de många möjligheter som närvaro i sociala medier ger. Att misstag snabbt rättas när felaktig information cirkulerar, bidrar till att skapa goda relationer och ett gott förtroende.

  3. Tydlighet och försiktighet

  När förtroendevalda i Svenska kyrkan kommunicerar på sociala medier ska det vara tydligt vem som är avsändare. Det är också viktigt att iaktta viss försiktighet. Även om uttalanden sker som privatperson uppfattas man som en representant för Svenska kyrkan.

  4. Att följa reglerna för respektive forum

  Alla forum i sociala medier har regler. Det är viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller för respektive forum och att följa dem.

  5. Eftertänksamhet

  Skriftliga uttalanden uppfattas ofta som hårdare i tonen än muntliga. Genom att sträva efter att vara hövlig och vänlig undviks risken att såra andra människor. I svåra lägen är det en god regel att vänta med att svara och be någon annan att läsa inlägget före publicering.

  6. Respekt för att andra människor kan ha åsikter som strider mot de egna

  Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle och varje människa har full rätt att ge uttryck för både positiva och negativa synpunkter, även om Svenska kyrkan.

  7. Skydd av konfidentiella och interna uppgifter

  Konfidentiell information om enskilda personer, pågående ärenden, förtroendevalda eller anställda ska inte lämnas ut. Har överenskommelser gjorts om att inte lämna ut information om pågående diskussioner och beredning före beslut, ska de respekteras.

  8. Respekt för upphovsrätten

  Svenska kyrkans officiella logotyper och varumärken får bara användas för godkända ändamål. På Svenska kyrkans intranät finns en grafisk manual att ladda ner. När det gäller andras texter, bilder och filmer, är grundregeln att inte använda dem, såvida inte upphovsmannen lämnat tillstånd.

  Redaktör
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Innehållsansvarig
  knet\ingolof2,
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2019-11-01
  X
  Dokumentid: 1389582- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526