Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Regler för Svenska kyrkans bloggplattform

  Svenska kyrkans bloggplattform erbjuder en offentlig plats att uttrycka dig på för dig som är aktiv i Svenska kyrkan. Här kan du läsa vilka regler som gäller för dig som bloggar och vem som är ansvarig för vad.

  Antagna 15 mars 2018

  Definitioner

  Bloggportalen: Svenska kyrkans bloggplattform som finns på blogg.svenskakyrkan.se.

  Enhet: En församling, ett pastorat, ett stift eller en annan enhet som är en del av Svenska kyrkan.

  Enhetens ledning: Vanligtvis en kyrkoherde, men annars den högste chefen för den aktuella enheten.

  Bloggare:  Person som skriver inlägg på en blogg

  Kyrkokansliet: Personalen på kyrkokansliet som ansvarar för kontakten med bloggarna och bloggportalens teknik och drift.

  Förutsättningar

  Svenska kyrkans bloggplattform (“bloggportalen”) erbjuder en offentlig plats på internet att uttrycka sig på för den som är aktiv i kyrkan. En blogg kan startas på bloggportalen av en anställd, en förtroendevald eller en frivillig, så länge nedanstående villkor är uppfyllda.

  1. Den som är chef för enheten dit personen är knuten (antingen genom anställning eller engagemang) lämnar sitt godkännande.

  Samma enhet kan driva flera olika bloggar.

  Det finns inga begränsningar för vem som kan blogga på en enskild blogg så länge den är startad enligt ovanstående villkor och nedanstående regler följs.

  Ansvarsfördelning

  Kyrkokansliets ansvar

  Kyrkokansliet utformar regelverket som alla bloggare på bloggplattformen måste följa, samt ansvarar för driften av bloggportalen och den bakomliggande tekniken. Kyrkokansliet tillhandahåller också ett antal grundläggande lathundar om hur bloggen fungerar och några allmänna tips om bloggande.

  Enhetens ansvar

  Enhetens ledning ansvarar för att de som bloggar på den gemensamma bloggplattformen är informerade om sitt ansvar (se nedan). Enhetens ledning ansvarar också för att varje blogg som är knuten till enheten ska visa namn på den som bloggar, en aktuell mejladress och den enhet hen har sitt uppdrag i.

  Bloggarens ansvar

  Den som bloggar på Svenska kyrkans bloggplattform representerar alltid Svenska kyrkan. Det innebär att bloggaren ska följa de eventuella regler och riktlinjer som gäller för det uppdrag hen har. Om bloggaren är till exempel vigd präst eller diakon finns det särskilda ansvarsregler, då hen befinner sig under biskopens tillsynsansvar.

  Svenska kyrkans policy för användning av sociala medier i tjänsten gäller även för bloggar på bloggportalen.

  Bloggaren är själv ansvarig för det hen skriver eller laddar upp på sajten och hen måste följa de här reglerna samt svensk lagstiftning.

  • Bloggaren får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag. Hen får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  • Bloggaren får inte göra intrång i annans upphovsrätt. Andras ord och bilder används med eftertanke och, vid behov, tillstånd.
  • Bloggaren får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
  • Bloggaren får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
  • Bloggaren är ansvarig för kommentarerna och ska moderera och ta bort olagliga eller olämpliga kommentarer.

  Förbehåll

  Ansvarig utgivare

  Bloggportalen omfattas inte av något utgivningsbevis och har alltså inte någon central ansvarig utgivare. Ansvaret för innehållet ligger på bloggaren själv.

  Vid regelbrott eller annan incident

  Kyrkokansliet förbehåller sig rätten att i första hand varna bloggare som bryter mot de här reglerna, och i andra hand - och vid upprepade förseelser - stänga bloggar. Kyrkokansliet har dock inte ansvar att göra det. Om bloggaren bryter mot de regler som gäller för hens uppdrag kan hen bli föremål för åtgärder i enlighet med kyrkoordningen, anställningsavtal eller andra relevanta avtal och regler.

  Webbplatsen länkar till bloggen

  Kyrkokansliets webbredaktion förbehåller sig rätten att lyfta fram enskilda bloggar och blogginlägg och länka till innehåll på bloggplattformen från svenskakyrkan.se och i andra relevanta kanaler.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Per Hård af Segerstad, Kyrkokansliet
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-03-30
  X
  Dokumentid: 131243- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526