Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Om Kommunikation som mission

  Foto: Ikon

  Svenska kyrkans medlemmar känner glädje och stolthet över sitt medlemskap och anser att kyrkan är relevant när man ser att kyrkan sätter ord på det som är viktigt för dem.

  Genom Kyrkokansliets undersökningar är det tydligt att Svenska kyrkan inte är synlig för människor. Effektiv kommunikation skapas genom en gemensam bild av församlingens kommunikationsarbete, samsyn kring prioriteringar och ett arbete som involverar hela arbetslaget. För att öka synligheten behövs:

  • starkare koppling mellan församlingsinstruktionen (FIN) och kommunikationsarbetet
  • större grad av strategiskt och ekonomisk hållbart kommunikationsarbete med analys, planering och uppföljning utifrån församlingens resurser
  • stöd i kommunikationsarbetet när det gäller medlemsvård, dop och konfirmation, nyinflyttade och utträden. Inte minst när det gäller 90-talister och gula gruppen. De som har en svag församlingsrelation
  • vägledning i det moderna kommunikationslandskapet digitalt och analogt
  • en ökad praktisk förmåga i arbetslaget

  Den analys som ligger bakom Kommunikation som mission finns också publicerad i Nyckeln till Svenska kyrkan 2020 som finns att ladda ner i webbshopen.

  Syftet med Kommunikation som mission är att stärka Svenska kyrkans kommunikativa förmåga. Utbildningsåret och inspirationsföreläsningen har tagits fram av Svenska kyrkans nationella nivå tillsammans med sex pilotförsamlingar och samtliga stift där stiftskommunikatörerna och stiftsdirektorerna har varit med under hela konceptets framväxt. Projektets styrgrupp bestod av stiftsdirektorerna i Göteborg, Skara, Strängnäs och Uppsala. Projektet hade även en referensgrupp tillsatt av styrgruppen som har bidragit med pedagogisk, teologisk och diakonal kompetens.​​​ Här kan du läsa mer om projektets framväxt.

  ​Just nu erbjuder stiften Kommunikation som mission - utbildningsår för arbetslag på två olika sätt: genom stiftet och i egen regi. 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 1550202- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526