Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Kriskommunikation för press och sociala medier

  Illustration. Person omgiven av symboler för kommunikation.

  Illustration. Person omgiven av symboler för kommunikation. Foto: Shutterstock

  Det brukar talas om tre typer av kris: brott, olycka, förtroendekris. Oavsett vilken typ av kris det handlar om gäller samma tre nyckelord: Öppenhet, Snabbhet, Ansvar. Detta gäller både för press och sociala medier.

  Öppenhet

  Berätta allt ni vet, och meddela när ni kan tänkas veta mer. Räkna med att information som ni försöker hålla inne med ändå kommer ut till slut och då blir ni bara ännu mer trängda.

  Det hjälper om det redan finns en öppenhetskultur på arbetsplatsen, en medvetenhet om att vi står i en verksamhet som ska tåla insyn och en respekt för mediernas roll som granskare. Det är också vad både medlemmar och icke medlemmar har rätt att förvänta sig.

  Snabbhet

  Detta hör samman med öppenheten: Ligg steget före. Ta själva initiativet och berätta det ni vet. Försök inte portionera ut information i små mängder och hoppas att det ska räcka. I en kris går det inte undvika att ta smällen, men det går att lindra den.

  I sociala medier är det extra viktigt att svara snabbt, men aldrig på bekostnad av kvalitet. Spekulera aldrig,

  Ansvar

  Visa att ni tar situationen på allvar och berätta vad ni tänker göra åt den. Kliv fram tydligt. Försök inte förminska det som hänt. Grundfrågorna är alltid ”hur kunde det här hända och vad gör ni åt det”? Det är viktigt att så snart som möjligt kunna visa på åtgärder.

  Det går alltid att ge ett omedelbart budskap i stil med: ”Vi tar det här på största allvar och jobbar för att lösa situationen. Vi har tyvärr ingen mer detaljerad information just nu, men återkommer så snart vi har mer att berätta”.

  Visa empati med de som drabbas mest av det inträffade. Många påverkas i en kris men medkänslan måste ändå alltid i första hand riktas mot den/de som är mest drabbade.

  Ha en plan!

  Krisen kan mildras om det finns en god beredskap. Att arbeta med en kriskommunikationsplan är i sig ett förebyggande arbete för att undvika kriser.

  Här är förslag på några viktiga punkter i en sådan plan:

  Tydliggör ansvar

  Klargör vem som leder kriskommunikationen, även när ansvariga chefer inte kan nås. Ha en lista över vilka funktioner som behövs, då är det lättare ersätta personer som inte är på plats. Utse talesperson/er Talespersonen ska vara väl medveten om och trygg i rollen. Det är utmärkt om personen går igenom en medieträning, till exempel tillhandahållen av stiftet.

  Att församlingen har en talesperson innebär inte munkavle för alla andra, men det innebär en trygghet att veta vem som för ordet. Samtidigt förebygger detta otydlighet och ryktesspridning under krisen.

  Budskapsmall

  När krisen kommer är det viktigt att snabbt formulera ett tydligt budskap. Det underlättar att ha en färdig mall med till exempel ”Huvudbudskap – underbudskap – frågor och svar”.

  Lista kanaler

  Lista de kanaler som församlingen har tillgång till och prioriterar vid en kris. Till exempel: Expeditionstelefon, webb, facebooksida, pressmeddelande, nyhetsbrev, mejl.

  Hjälp människor att hitta information på egen hand

  Vid en kris är det många som söker information om vad som har hänt, det gör både allmänheten och journalister. Om det inte finns någon information tillgänglig börjar man mejla, ringa eller skriva i sociala medier för att få svar.

  Skapa därför snarast en landningssida på webben med grundläggande information enligt ovanstående tips (öppenhet, snabbhet, ansvar). Uppdatera sidan löpande om det behövs.

  Publicera också ett inlägg på församlingens facebooksida med samma information, eller länka till webbsidan. Svara på de frågor och kommentarer som kommer in. Annars riskerar ni att få kritiska frågor och kommentarer i alla inlägg på sidan.

  Var flera administratörer

  I en kris kan det vara nödvändigt att fler än de som vanligtvis arbetar med webb, sociala medier och telefonsamtal kan rycka in och svara på frågor. Dels för att trycket från allmänheten kan vara högt, dels för att alla ska få en chans till återhämtning om krisen blir långvarig.

  Då måste man snabbt kunna lägga till fler administratörer/redaktörer. Se också till att så många som möjligt har en grundläggande kunskap om hur man loggar in och svarar/skriver i de olika kanalerna.

  Logg

  Det är bra att skriva en logg under krisen. Det kan vara ett gemensamt dokument som flera personer har möjlighet att bidra till. En logg kan innehålla:

  • Information om vilka uppdateringar som gjorts på webben/sociala medier och när dessa gjordes.
  • Information om vilka intervjuer som har gjorts (Till exempel Kyrkoherden intervjuas av Lokaltidningen kl. 15) ·
  • Information om viktiga möten, händelser och beslut (Till exempel: Arbetslaget informerades av kanslichefen kl. 13)

  Loggen är bra för att uppdatera nyckelpersoner om åtgärder som görs, samt att utvärdera krishanteringen i efterhand.

  Beslut om krisplan i kyrkoråd/ledningsgrupp

  Den bästa planen är den som används när den behövs och regelbundet ses över.

  Sannolikheten för detta ökar om den är antagen av kyrkoråd eller ledningsgrupp. Det inskärper också hos talesperson och krisledning att detta är viktiga delar som ingår i deras tjänst.

  Sitt inte ensam

  Kontakta i första hand pressekreterare på respektive stiftskansli. Kontaktuppgifter finns på www.svenskakyrkan.se/press

  I andra hand Kyrkokansliets pressjour. De kopplar på sociala medier-jouren vid behov. Tel: 018-16 94 75 (dygnet runt)

  Till sist – omsorg

  För dem som arbetar mest intensivt i en kris är det lätt att glömma bort mat, dryck och pauser. Var uppmärksam på hur dina arbetskamrater mår och se till att det finns markservice om krisen blir långvarig. Till exempel färdiga mackor i kylen, frukt och drycker.        

  Redaktör och innehållsansvarig
  SoMe-redaktionen , Kommunikation
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2022-01-20
  X
  Dokumentid: 1541937- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526