Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Nulägesanalys inför starten

  Starta utvecklingsarbetet med en nulägesanalys. Vilka når ni i dag, hur ser filterbubblan ut? Vilka är era styrkor och svagheter i kommunikationsarbetet och vad vill ni prioritera?

  I utbildningsåret för arbetslag behöver nulägesanalysen göras inför församlingens första träff i block 1. Du som är coach kan samla de viktigaste resultaten från nulägesanalysen i en powerpoint som du sen använder i block 1 för att visa arbetslaget hur nuläget ser ut hos er.

  Här hittar du tips för att analysera nuläget – tipsen kan självklart användas även av er som gör en helt egen satsning på kommunikation, utan att delta i utbildningsåret.

  Skapad:2009-07-02 14:40:00

  Som ett stöd i arbetet med att kommunicera på ett likartat och tydligt sätt, har Svenska kyrkan tagit fram ett antal riktlinjer, principer och styrdokument för vår kommunikation.

  Ta del av alla styrande dokument och riktlinjer
  Skapad:2019-07-03 11:33:00

  En viktig utgångspunkt är att ta reda på vilka församlingen når i dag och i vilka kanaler. Nationellt ser vi att kommunikationen övervägande når kvinnor som är 55 år och äldre och som har en tro. Vilka når ni?

  Läs mer om Filterbubblan
  Skapad:2018-10-25 10:08:00

  Skaffa dig en överblick om vilka verktyg församlingen har i dag och hur många som kan administrera dem.

  Läs mer om Verktygsinventering
  Skapad:2018-10-25 10:04:00

  Ett verktyg för att kunna testa och mäta er kommunikativa förmåga och se dess utveckling.

  Läs mer om Kommunikativ förmåga - spindeln
  • Kommunikation som mission - symboler
  • Vad är en filterbubbla?
  • Kommunikation som mission - symboler
  • Skaffa ett Google-analyticskonto. På webbhjälp hittar du stöd för hur man gör och på  https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/ordlista-och-forklaringar-till-webbstatistiken för hur du tolkar statistiken.
  • Använd Församlingsrapporten för att se statistik över dop, in-/utträden och in-/utflyttning.
  • Använd Församlingsinstruktionen för att studera omvärldsfaktorer som utmanar församlingen och kommunikationen. Vad är det som bekymrar människor? Vad håller dem vakna om natten? Är det många som inte klarar skolan, ska någon industri läggas ner, avfolkas bygden, finns många ensamhushåll?​
  • Gör ett test som visar hur församlingens kommunikativa förmåga ser ut. Det ger en bild av nuläget, och möjlighet att pedagogiskt visa hur församlingen har utvecklats.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 1415009- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526