Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Kommunikation som mission

  Få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, en plan för utveckling och stärk församlingens/pastoratets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan.

  Genom att hela arbetslaget är delaktig och kan bidra till församlingens kommunikationsarbete kan kommunikationen få bättre effekt och bli effektivare. Både när det gäller ökad synlighet och ekonomi. Målet med utbildningsårets är att skapa en gemensam bild av hur arbetet fungerar, vilka prioriteringar man vill göra och stärka förmågan till ett synligt missionsarbete och församlingsarbete. Utbildningsåret kan med fördel grundas i församlingsinstruktionen och församlingsinstruktionsarbetet.

  Du kan antingen göra Kommunikation som mission som ett utbildningsår tillsammans med stiftet - eller plocka enskilda delar att genomföra på egen hand.

  Utbildningsåret​

  Inspirationstillfällen, lärkontrakt och handlingsplan - tillämpning i det egna arbetet

  Utbildningsåret är uppdelat i fyra block, inspirationstillfällen där arbetslaget samlas för att ta del av föreläsningar och workshops. Det tar avstamp i en gemensam omvärldsanalys och nulägesbild där arbetslaget gemensamt tar fram tre fokusområden och skriver ett lärkontrakt. De tre områdena utgör grunden för en handlingsplan som församlingen arbetar med mellan träffarna med stöd av stiftet. Till stöd i utvecklingsarbetet finns även en arbetsbok och vid årets slut en gemensam dokumentation och planering för att hålla i det arbete som församlingen startat tillsammans. Mellan inspirationstillfällena har arbetslaget tre läxor; bild, film och att planera ett publikt möte. De har följande teman:

  Att delta i projektet

  Utbildningsåret läggs upp som ett projekt. Inför starten utser kyrkoherden en projektledare och tillsätter en projektgrupp som är den arbetsgrupp som jobbar aktivt med utbildningsårets arbetsbok, handlingsplan och stöttar kollegorna med läxorna mellan blocken. En kyrkoherde i en stor församling eller pastorat tar även ställning till om det ska finnas en styrgrupp. Församlingen kan med fördel bjuda in även en förtroendevald att delta i projektgruppen/styrgruppen som träffas med coach från stiftet ca en gång i månaden för uppföljning, avstämning och förberedelser.​

  Vid projektgruppens uppstartsmöte tillsammans med stiftet definierar vi roller, tidsplan och pratar lite om förväntningar, möjligheter och eventuella utmaningar.​

   

  Det är möjligt att genomföra utbildningsåret med stöd av stiftet.
  Det är även möjligt att genomföra utbildningsåret kostnadsfritt i egen regi.

   

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Magdalena Widmark

  Analysansvarig för kommunikationsverksamheten

  018-16 99 86

  Redaktör och innehållsansvarig
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2022-03-11
  X
  Dokumentid: 1550193- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526