Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Bakgrund

  Foto: Gettyimages

  Under 2018 och 2019 genomförde kyrkokansliet, stiften och många pastorat och församlingar en pilotstudie i med syftet höja församlingarnas kompetens, effektivitet och samarbetsförmåga på kommunikationsområdet. Resultatet är ett utbildningsår för hela arbetslaget med föreläsningar och workshops som man kan göra i sin helhet eller de delar som passar.

  Kommunikation som mission 2018-2019

  Projektet kommunikation som mission har arbetat med målet att stärka Svenska kyrkans kommunikativa förmåga. Projektet initierades av stiften tillsammans med nationell nivå utifrån ett par insikter:

  • Svenska kyrkans kommunikation syns inte utanför den församlingsnära gruppen
  • Svenska kyrkans församlingar investerar årligen, lågt räknat, 0,5 miljard på annonsering och församlingstidningar.
  • Svenska kyrkan behöver stärka den kommunikativa förmågan för att få ut så stor effekt som möjligt av webb, sociala medier, annonser etc
  • Kunskapen hos människor om vad kyrkan gör är låg. Det gäller för de stora grupper medlemmar som har en svag relation till sin församling och i synnerhet för 90-talisterna som också är överrepresenterade bland dem som lämnar kyrkan.

  Projektets mål

  För att skapa förutsättningar för en större synlighet och ökad förmåga hade projektet tre mål:​​

  • ökad kunskap hos kyrkoherdar och förtroendevalda
  • ökad praktisk förmåga hos församlingarnas arbetslag
  • ökad förmåga hos församlingarna att samverka inom kommunikation.

  Dessa mål prövade projektet att uppfylla genom att dels utveckla ett utbildningsår och dels genom att genomföra inspirationsföreläsningar vid stiftens presidiekonferenser, utbildning för nya förtroendevalda, kyrkoherdesamlingar, stiftstyrelseöverläggningar och andra tillfällen.

  Metod

  Utbildningsåret och inspirationsföreläsningen togs fram och drevs under projekttiden av Svenska kyrkans nationella nivå tillsammans med sex pilotförsamlingar och samtliga stift där stiftskommunikatörerna och stiftsdirektorerna har varit med under hela konceptets framväxt. Projektets styrgrupp bestod av stiftsdirektorerna i Göteborg, Skara, Strängnäs och Uppsala. Projektet hade även en referensgrupp tillsatt av styrgruppen som har bidragit med pedagogisk, teologisk och diakonal kompetens.

  Nycklar under projektet har varit att hela arbetslaget ska kunna delta, att det ska hjälpa församlingarna att öka sin egen praktiska förmåga och utgå från de resurser som redan finns. Detta har också löpande följts upp genom att alla moment har utvärderats.

  Resultat

  Måluppfyllelsen i projektet har varit mycket hög. och de insikter och lärdomar som pilotstudien gav finns sammanfattade i Nyckeln till Svenska kyrkan (länk). Exempel på resultat:

  • pilotförsamlingarna i projektet har alla ökat sin synlighet och förmåga. I vissa fall finns en säkerställd minskning av utträden
  • fler människor anser att kyrkan sätter ord på det som är viktigt för dem. ​

  Kommunikation som mission fortsätter nu inom ramen för ordinarie verksamhet och sex av stiften arbetar nu med att erbjuda Kommunikation som missions utbildningsår.

  Viktiga leveranser i projektet​

  • Introduktionsföreläsning för förtroendevalda, kyrkoherdar och arbetslag
  • Mål för kommunikativ förmåga – sammanfattad i spindeln
  • En workshop för kyrkoherdar som bidrar till effektivitet och samverkan
  • Ett utbildningsår för arbetslag som utgår från Svenska kyrkans kommunikationskoncept. Syftet är att utveckla hela församlingens kommunikativa förmåga. Det innehåller fyra utbildningsblock, lärkontrakt och uppdrag
  • En arbetsbok för kommunikation.

  Utvärdering av projektet

  I filmen sammanfattar Magdalena Widmark och Michael Kjörling projektet Kommunikation som mission som avslutades i november.

  Projektledare

  Magdalena Widmark, analysansvarig för kommunikationsverksamheten. Magdalena har sedan 2015 arbetat med att analysera kommunikationsverksamheten, med fokus på församlingarnas kommunikativa förmåga och hur Svenska kyrkan kan kommunicera effektivt. I dag samordnar hon det fortsatta arbetet med utbildningsår och inspiration.​  ​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 1517109- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526