Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Om utgivningsbevis och ansvarig utgivare

  Svenska kyrkan har inget utgivningsbevis och ingen ansvarig utgivare för den gemensamma webbplatsen.

  För en webbplats som svenskakyrkan.se är ett utgivningsbevis frivilligt. Svenska kyrkan på nationell nivå har valt att inte ha ett utgivningsbevis.

  Varje stift, församling eller pastorat som har en lokal webbplats på svenskakyrkan.se väljer själv om den vill ansöka om ett utgivningsbevis. Ansökan görs hos Myndigheten för press, radio och tv.

  Ett av de vanligaste skälen för en enhet i Svenska kyrkan att ansöka om ett utgivningsbevis har varit att på det sättet kringgå dataskyddsförordningen (GDPR). Det här är ett dåligt argument eftersom Svenska kyrkan förväntas följa den lagen som den ser ut oavsett de juridiska förutsättningarna. Det är inte heller prövat i Svensk domstol om ett utgivningsbevis för en webbplats faktiskt trumfar dataskyddsförordningen. 

  Förutsättningarna för webbpublicering har förändrats

  Under åren 2009–2019 hade Svenska kyrkan ett utgivningsbevis för den gemensamma webbplatsen. Men under åren som gick förändrades förutsättningarna:

  • Webbplatsen växte och är svår att överblicka för en enskild ansvarig utgivare.
  • En del lokala webbplatser har skaffat egna utgivningsbevis. Det kan vara svårt att avgränsa vad som tillhör den gemensamma svenskakyrkan.se och vad som tillhör de delar som har ett eget utgivningsbevis.
  • Lokala sidor länkar ofta till material på nationella sidor, för att undvika dubbelpublicering och för att på ett enkelt sätt presentera till exempel kalenderuppgifter. Ett utgivningsbevis kräver dock att en webbplats är väl avgränsad för att det tydligt ska framgå vad som ingår i utgivarens ansvar.
  • I texter och bilder på förekommer det personuppgifter. Ett huvudsyfte med dataskyddsförordningen (från 2018) är att skydda den personliga integriteten. Det ligger i Svenska kyrkans intresse att följa dataskyddsförordningen för att värna om den personliga integriteten vid publiceringar på svenskakyrkan.se – inte minst med tanke på att trosuppfattning räknas som en känslig personuppgift. 

  Ansvarig utgivare kan behövas vid webb-sändningar

  Live-sändningar eller digitala sändningar som kan ses i efterhand kan definieras som beställ-tv eller webb-tv. De ska då ha en ansvarig utgivare och i i vissa fall även registreras.

  Alla lokala enheter som sänder, eller planerar att sända och lägga ut till exempel gudstjänster på sin webbplats, ska alltså, i de fall sändningen kan definieras som beställ-tv eller webb-tv - bestämma vem som ska vara ansvarig för de olika produktionerna och sedan registrera produktionen hos Myndigheten för press, radio och tv.

  Det här ska inte förväxlas med att ansöka om utgivningsbevis för en del av svenskakyrkan.se. Det är två olika saker.

  Tidigare omfattades hela webbplatsen av ett utgivningsbevis

  Svenska kyrkan hade fram till 24 februari 2019 ett gemensamt utgivningsbevis för hela svenskakyrkan.se. 

  Använd bara bilder du har rättighet till

  ​​Var noga med hur du använder och publicerar bilder. Det är inte lagligt att från webben ladda ner vilka bilder som helst för egen användning. 

  Läs mer om juridik kring bilder

  Redaktör
  Anna Yngvesson, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Liselotte Rogberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2020-12-21
  X
  Dokumentid: 841709- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526