Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Juridik för bild

  Får jag fota kyrkobesökare? Eller ett konstverk i kyrkan? Här får du veta vad du får och vad inte får göra och vilka regler du bör känna till.

   

  Fotografering i och utanför kyrkor

  När vi berättar om kristen tro, församlingen eller våra verksamheter behöver vi ofta bilder. Men det finns ibland risk att en publicerad bild bryter mot lagen. De lagar vi behöver känna till är

  • Upphovsrättslagen
  • Dataskyddslagen
  • Lagen om namn och bild i reklam.

  Här beskriver vi kortfattat lagarna och ger vi råd om hur du undviker vanliga fallgropar.

  Upphovsrättslagen – en lag om fotografens rättigheter

  Upphovsrättslagen säger bland annat att du ska uppge vem som har tagit en bild (fotografen har rätt att få sitt namn angivet i samband med att bilden publiceras) och att du inte får använda en bild utan tillstånd från fotografen.

  Dataskyddslagen skyddar den enskilde

  Dataskyddslagen innebär bland annat att en enskild person får avgöra om var hen vill ha sin bild och personuppgifter får publiceras någonstans. Lagen ger också personer rätt att begära att bilder blir borttagna ur bildarkiv. Spara därför namnen på personer du fotograferat.

  Lagen om namn och bild i reklam

  Om du använder bilder i reklam ställer lagen hårdare kvar på samtycke från personer på bilden. De flesta aktiviteter i Svenska kyrkan räknas inte som reklam, men om aktiviteten involverar pengar kan det räknas som reklam, till exempel vid insamling eller församlingen bjuder in till en konsert och säljer biljetter.

  Du behöver tillstånd eller samtycke innan du fotograferar

  Församlingen bestämmer om man får fota i kyrkan

  Den som råder över ett markområde eller en byggnad har rätt att sätta upp regler för om man får, eller inte får, fotografera där.

  Det är kyrkoherden som kan besluta om fotograferingsförbud, men det måste vara tydligt angivet för att gälla. Ett fotoförbud kan vara tillfälligt, till exempel under gudstjänst, eller permanent.

  (Polis kan också tillfälligt förbjuda fotografering vid till exempel en olycksplats.)

  En församling i Svenska kyrkan tillåter sannolikt att den egna personalen fotograferar och kan ge tillstånd till andra som vill fotografera, till exempel i journalistiskt eller konstnärligt syfte. 

  Informera först om du ska fota i gudstjänsten

  Om du eller någon annan ska fotografera i en gudstjänst, ska du först informera besökarna om att fotograferingen ska äga rum och hur bilderna ska användas.
  En besökare ska ha möjlighet att undgå att bli fotograferad. Du kan till exempel meddela att bakre delen av kyrkan inte kommer att fotograferas.

  Tänk på att det finns människor med skyddad identitet

  Även om du har rätt att fotografera, är det heller inte säkert att du får publicera dina bilder hur som helst.

  Du har rätt att fotografera en kör som har konsert i kyrkan, men när det gäller publicering av bilderna träder andra lagar in. Om någon i kören har skyddad identitet kan den skadas av en publicering. Fråga därför alltid innan du fotograferar.

  Du ska ha samtycke innan du fotograferar en person

  Om du vill fota en eller flera personer och det går att identifiera vilka de är, ska du be om tillstånd. Ett muntligt tillstånd räcker i juridisk mening, men om en konflikt skulle uppstå kan ord stå mot ord. Därför är det alltid bäst med ett skriftligt tillstånd.

  Blankett för samtycke

  Här finns ett förslag på samtyckesblankett som är granskad av jurist. Vi tipsar också om vad du ska tänka på när du skriver en blankett för samtycke.

  Om du fotograferar i en verksamhet ska du berätta för deltagarna vad bilderna ska användas till. Du bör också tala om att du inte fotograferar den som inte vill vara med på bild. Berätta också till vem, eller vart, personen ska vända sig om hen vill dra tillbaka sitt medgivande. Det kan bli mycket information att hålla reda på, därför är det bra att lämna en lapp med ett medgivande.

  Bäst är att göra alla överenskommelser före en fotografering, men ibland kan det uppstå en händelse du vill fånga och det skulle störa aktiviteten att fråga om lov. Prata i så fall med personen efteråt och visa bilderna och förklara användningen.

  Den avbildade bestämmer hur länge samtycket gäller

  Ett samtycke gäller generellt så länge som den avbildade anser att det ska gälla. Den avbildade kan säga upp sitt samtycke, annars finns det risk för ”oskäligt avtalsvillkor”. 
  Personbilder i Ikon har en "livslängd" på fem år.

  Föräldrarnas samtycke är viktigt när du fotar barn

  Samma lagstiftning gäller för fotografering av barn och vuxna, men var särskilt försiktig när du fotar barn. Därför bör du alltid inhämta vårdnadshavares samtycke.

  Du får inte alltid fota konsten i kyrkan

  Även om kyrkan äger konsten, finns det upphovsrättsliga regler.

  Det är skillnad på konstverk utomhus och inomhus

  Med konstverk menas både målningar och skulpturer.

  Konstverk som är stadigvarande placerade på, eller vid, allmän plats utomhus får avbildas utan upphovsmannens tillstånd (24 § 1 st upphovsrättslagen). Ett tillfälligt konstverk utomhus är inte fritt att avbilda.

  Konstverk placerade inomhus, till exempel i kyrkor eller kyrkans lokaler, omfattas inte av den fria avbildningsrätten. Ska du fotografera ett konstverk i en kyrka behöver du alltså konstnärens tillstånd. (Läs mer under nästa mellanrubrik.)

  Konstverk som är placerade inomhus, men som syns utifrån, är inte heller fria att fotografera från utsidan.

  Konstverket är fritt när konstnären har varit död i 70 år

  Ett konstverk är inte skyddat under obegränsad tid. Upphovsrättslagen upphör att gälla 70 år efter att upphovsmannen till ett verk har avlidit. Då är konstverket fritt att avbilda. 

  Men detta betyder inte att du hur som helst får använda ett fotografi av en gammal målning. Hittar du till exempel ett foto av en da Vinci-målning, är målningen inte längre skyddad av upphovsrätten, men fotografiet kan fortfarande omfattas av upphovsrätten.

  Ett konstverk får utgöra en oväsentlig del av en bild

  Enligt 20 § Upphovsrättslagen får du ta en bild där ett konstverk förekommer i bakgrunden, eller där ett konstverk ingår som en oväsentlig del av bilden.

  Du får fotografera konstverk för en utställning

  Du får fotografera konstverk om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men bara i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen.

  Du får fota och publicera en bild av en gravsten

  Du får fota och publicera bilder av en gravsten utan att fråga den döda personens efterlevande. Dataskyddslagen gäller endast för levande personer.

  Bilder i sociala medier

  Facebook och andra sociala medier kan använda dina bilder

  Du äger de bilder som du har tagit, men genom användarvillkoren för tjänsten som du godkände när du skapade ett konto eller en profil i sociala medier, ger du Facebook, Instagram, Pinterest, FlickR med flera en långtgående användningsrätt till dina bilder.

  Samma regler gäller för en stängd grupp på i Facebook som på en Facebooksida

  Om det finns människor på bild kan samtycke krävas enligt dataskyddslagen. Enda skillnaden med publicering av bilder på Facebooksidor och i stängda grupper på Facebook är att de som är avbildade inte på samma sätt kan upptäcka publiceringen, såvida inte någon av gruppmedlemmarna kan dela innehållet med andra. 

  Publicera inte andras bilder på Instagram

  På Instagram får du inte publicera andras bilder eller filmer, sådant som är naket, eller sådant som kränker någon annan. Läs reglerna för Instagram

  Kyrkan bedriver kommersiell verksamhet när det finns en sponsor

  Svenska kyrkan är inte någon näringsidkare, och normalt bedriver vi så kallad ideell reklam eller marknadsföring. Men om vi samarbetar med en näringsidkare, räknas även vi som en näringsidkare.

  Ett exempel: En församling arrangerar en konsert och har med en sponsor. Då räknas konserten som kommersiell verksamhet. Det spelar ingen roll om evenemanget är i kyrkans lokaler eller på annan plats.

  De bilder och namn som då används i marknadsföringen inför det gemensamma arrangemanget kräver därför aktivt samtycke från de identifierbara och nu levande personer som berörs.

  Om du sedan fotar under konserten ska du ha godkännande från artisterna på scenen. Om personer i publiken går att identifiera gäller samma sak där.​

  Det ska alltid finnas en bildbyline

  Enligt Upphovsrättslagen ska det alltid finnas en bildbyline, med fotografens namn, i anslutning till en bild. Om du har en bild, men inte lyckats ta reda på vem fotografen är, ska du inte publicera bilden.

  Om det är en gammal bild, och du har ansträngt dig för att ta reda på vem fotografen är, men har misslyckats, kan du möjligen skriva ”Foto: okänd” och gärna lägga till en liten notis i samband med publiceringen där du uppmanar läsarna att höra av sig om de vet vem fotografen är. Ange också gärna den källa där man hittade fotografiet om det finns en sådan.

  Creative commons – fotografen förser sina bilder med egna licenser

  Creative Commons är en form av licenser som en upphovsman själv kan förse sina skapade verk med. Tanken är att den ordinarie upphovsrätten då inte längre ska gälla, utan ersättas av de CC-licenser som upphovsmannen har valt.

  Det är bara digitala bilder som kan förses med CC-licenser och det måste framgå i filinformationen att CC-licens gäller för bilden. Många webbplatser hanterar huvudsakligen CC-licensierade bilder; Wikimedia och FlickR. Gå in på www.creativecommons.se och läs mer om CC Search.

  Kränkande fotografering (och filmning) är olaglig

  Det finns en lag som skyddar personer mot smygfotografering. Tre kriterier måste vara uppfyllda för att fotograferingen ska kunna räknas som kränkande och omfattas av lagen:

  1. Fotograferingen sker i privat miljö. Med privat utrymme menas även platser av privat karaktär, till exempel en offentlig toalett eller ett omklädningsrum.
  2. Den fotograferade är ​omedveten om fotograferingen.
  3. Den fotograferade har ​inte har gett sitt tillstånd.

  Den jurist vi talat med säger att en kyrka inte är att betrakta som privat plats i den här lagens mening. Biktbåset i en katolsk kyrka kan möjligen vara undantaget.

  Som seriös fotograf i en församling berörs du förmodligen inte av lagen om kränkande fotografering. Självklart ska du ändå respektera den som ber att få slippa bli fotograferad.


  Redaktör
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Innehållsansvarig
  Gustaf Hellsing, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2020-07-14
  X
  Dokumentid: 825943- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526