Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Grafisk profil: Act Svenska kyrkan

  Här hittar du de mest grundläggande riktlinjerna för Act Svenska kyrkans grafiska profil.

  Act Svenska kyrkan fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Vårt arbete blir effektivt tack vare ett väl utvecklat samarbete med våra samarbetspartners världen över. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

  Logotyp

  Grundlogotypen är röd med svart ordbild och tvåfärgad sköld och ska användas så långt det är möjligt. Tänk på att Pantone-logotypen aldrig ska översättas till fyrfärgstryck, använd logotypen för ”CMYK” för dessa tillfällen.

  Foto: Svenska kyrkan

  Vänster ovan: logotypen består av namnet ’act’, det deskriptiva tillägget ’Svenska kyrkan’ samt skölden. Förhållandet mellan delarna är fast och får inte förändras inbördes.
  Höger ovan: på rörig färgad bakgrund/bild ska en vit kvadrat skydda logotypen för att säkerställa bästa läsbarhet.

  Logotypen på bakgrund

  Logotypen ska alltid placeras på en vit bakgrund. På en bild eller en färgad bakgrund ska den skyddas av en platta motsvarande en kvadrat. Proportionerna skapas av bredden på bokstaven ’t’ i Act.

  Minsta tillåtna storlek

  Logotypen fungerar bra även i små storlekar. För att säkerställa läsbarheten är dock minsta tillåtna storlek 15 mm bredd.

  Olika varianter av logotypen

  Logotypen finns i flera varianter för att möjliggöra dess användning i olika sammanhang och vid olika trycktekniker. För varianterna gäller samma regler som för grundlogotypen. Använd den röda grundlogotypen så långt det är möjligt.

  Foto: Svenska kyrkan

  Överst till vänster: grundlogotyp. Används så långt det är möjligt.
  Överst till höger: svart logotyp. Varianten ska endast användas vid tillfällen där trycktekniken inte medger en logotyp i färg.
  Vänster ovan: vit logotyp. Varianten ska användas på mörk bakgrund endast vid tillfällen där trycktekniken inte medger en logotyp i färg.
  Höger ovan: logotyp som vattenstämpel. Användas endast vid produktioner med rörligt media.

  Avsändare

  Logotypens placering hänger samman med vårt nya grafiska format. Med hjälp av formatet skapar vi en tydlig särskiljning och kan i högre grad variera logotypens placering
  beroende på övriga element.

  Grundregeln är att logotypen alltid placeras på en vit yta:

  1. På en bakgrund med hjälp av en platta
  2. På en vit/ljus yta fri från övriga element

  I alternativ 1 ska logotypen placeras i anslutning till något av ytans hörn.

  I alternativ 2 ska logotypen placeras centrerat på ytan. Bakgrunden ska vara vit eller
  ljus och kvadraten får aldrig användas.

  Avatar

  I till exempel sociala media är avsändarformatet standardiserat. Här placeras logotypen inom den angivna ytan, som oftast är rund eller kvadratisk. Hela logotypen ska användas.

  Foto: Svenska kyrkan

  Vänster ovan: exempel på placeringar.
  Mitten ovan: när logotypen inte störs av andra element ska den placeras centrerad på ytan. Den centrerade logotypen får aldrig placeras i en kvadrat.
  Höger ovan: i sociala media placeras logotypen inom den angivna ytan.

  Primärfärger

  De viktigaste färgerna i vår identitet är rött, gult och vitt. Tillsammans bildar primärfärgerna en helt egen färgpalett som skiljer oss från våra konkurrenter. Den röda färgen är en länk till vår historia och till biståndsarbetet, men också till ACT-alliansen. Den gula färgen bidrar med värme, glädje och optimism. Den vita skapar tydlighet och bildar bakgrund för att framhäva avsändaren.

  Bilden visar inte bara våra färger utan också deras inbördes rangordning – röd är den viktigaste färgen i vår identitet och ska få störst utrymme.​

  Foto: Svenska kyrkan

  Rött, gult och vitt bildar en unik färgpalett som skiljer oss från våra konkurrenter.

  Komplementfärger

  Komplementfärgerna är en jordig skala inspirerad av omgivningarna vi verkar i. De kompletterar våra mer intensiva primärfärger och ska användas sparsamt i till exempel infografik och bakgrundsplattor. Det går bra att tona komplementfärgerna ner till 20%.​

  Foto: Svenska kyrkan

  Våra komplementfärger är dovare kulörer som kompletterar de intensiva primärfärgerna. De kan tonas ner till 20% av respektive nyans.

  Färgkoder

  I schemat beskrivs färgpalettens koder för de vanligaste färgsystemen. Systemen har olika användningsområden och begränsningar, och är inte exakt översättningsbara sinsemellan. Man kan därför inte räkna med att få exakt samma resultat vid alla typer av tryck. Upplevelsen av färg är bland annat beroende av materialet den uppträder på. En blank yta reflekterar färgpunkterna, medan en matt suger åt sig ljus och därför ger ett mer dämpat intryck av färgen. Färgkoderna i respektive system är valda för att i största möjliga mån ge samma intryck av den definierade nyansen.

  Observera! Färgerna kan ha olika koder för bestruket/obestruket tryck.

   

  PANTONE C PANTONE U CMYK RGB HEX
  RÖD 185 C 186 U C
  M 100
  Y 100
  K 5
  R 240
  G 30
  B 30
  #F01E1E
  GUL 109 C 108 U C
  M 5
  Y 100
  K
  R 255
  G 229
  B
  #FFE500
  ORANGE 158 C 144 U C
  M 75
  Y 95
  K
  R 324
  G 91
  B 27
  #EA5B1B
  BRUN WARM
  GRAY
  11 C
  7533 U C 25
  M 35
  Y 35
  K 75
  R 79
  G 68
  B 62
  #4F443E
  GRÖN 334 C GREEN U C 75
  M
  Y 70
  K
  R 43
  G 173
  B 112
  #2BAD70
  BLÅ 2925 C 2995 U C 70
  M 30
  Y
  K
  R 74
  G 150
  B 210
  #4A96D2
  HIMMEL 291 C 291 U C 30
  M 5
  Y
  K
  R 188
  G 223
  B 247
  #BCDFF7

   

  Typsnitt

  Vårt uppdrag att väcka engagemang för internationellt arbete inom Svenska kyrkan går inte minst genom det skrivna ordet. Typografi är ett viktigt strategiskt redskap för att öka uppmärksamhetsgrad eller förstärka läsbarhet – vi vill ju uppnå olika resultat med olika typer av kommunikation. Därför finns flera olika typsnitt till hands för dig som ska kommunicera Act Svenska kyrkan.

  Pilcrow Soft är vårt identitetstypsnitt, och används i framför allt rubriker. Det har ett enkelt men särpräglat utseende och är lätt att känna igen. För annan kommunikation såsom brödtext, bildtexter och så vidare använder vi Crimson Svk och Foundry Sterling. Det är tydliga och lättlästa typsnitt som kompletterar varandra.

  Tänk på att ett konsekvent användande skapar en tydlighet och binder samman alla upplevelser och möten med varumärket.

  Huvudrubriktypsnitt – Pilcrow Soft

  Vårt identitetstypsnitt Pilcrow Soft är både hårt och mjukt på samma gång. Det har en karaktär som skapar nyfikenhet och används främst i rubriker på trycksaker, affischer och annonser, samt sparsamt i digital kommunikation på till exempel webben. Rubrikerna ska skrivas med versaler och vissa bokstäver är extra karaktäristiska vilket ger ordbilden ett intressant uttryck.

  Vill du använda Pilcrow Soft i t ex en Powerpoint-presentation så var uppmärksam på att när du skickar digitala textfiler så måste även mottagaren ha samma typsnitt för att kunna se typsnitten på ett korrekt sätt.

  Typsnittet finns i fem så kallade vikter, men vi använder endast vikterna Medium och Semi Bold.

   

  Foto: Svenska kyrkan

  Skapad:2019-08-27 13:55:00

  Vid längre brödtexter används Crimson Svk, ett typsnitt som är lätt att läsa.

  Mer om typsnittet Crimson Svk och hur du laddar hem det

  Skapad:2019-08-27 13:45:00

  Typsnittet Foundry Sterling används i kortare texter, både i tryck och digitalt.

  Mer om typsnittet Foundry och hur du laddar hem det

  Beställ Pilcrow Soft

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Marie Malm, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen , Kommunikation
  Uppdaterad
  2019-12-10
  X
  Dokumentid: 1461974- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526